Exodus 6

1 a  А  Господ каза на Моисей: Сега ще видиш какво ще сторя на фараона, така че по принуда
6:1 От евр. чрез силна ръка.
да ги пусне, и ще го принудя да ги пропъди от земята.

2 Бог говорѝ още на Моисей и му каза: Аз съм Йехова.

3 c  Явих се на Авраам, на Исаак и на Яков с името Бог Всемогъщий, но не им бях познат с името Си Йехова.

4 d  И сключих завет с тях, според който ще им дам Ханаанската земя, в която бяха пришълци при пребиваванията си.

5 e  При това чух стоновете на израилтяните поради робството, което им налагат египтяните, и си спомних завета.

6 f  Затова кажи на израилтяните: Аз съм Йехова, ще ви освободя от игото на египтяните, ще ви избавя от тяхното робство и ще ви откупя с протегната десница и с велики дела на съд.

7 g  Ще ви направя Мой народ и ще бъда ваш Бог, и ще познаете, че Аз съм  Господ , вашият Бог, Който ви извеждам от египетското иго.

8 h  И ще ви въведа в земята, за която съм се клел
6:8 От евр. издигнах ръката Си.
, че ще я дам на Авраам, на Исаак и на Яков. И ще я дам на вас за наследство. Аз съм Йехова.

9 j  И Моисей каза така на израилтяните, но поради угнетението на душите си и поради жестокото си робство те не послушаха Моисей.

10 След това  Господ говорѝ на Моисей:

11 Влез при египетския цар фараон и му кажи да пусне израилтяните от земята си.

12 k  Но Моисей каза на  Господа : Ето, израилтяните не ме послушаха; тогава как ще ме послуша фараонът, като съм с вързани
6:12 От евр. необрязани.
устни?

13 Затова  Господ говорѝ на Моисей и Аарон и им даде поръчка до израилтяните и до египетския цар фараон да изведат израилтяните от Египетската земя.

Родословие на Израилевите племена

14 m  Ето родоначалниците на бащините домове на Аарон и Моисей ; синове на Рувим, Израилевия първороден: Енох, Фалу, Есрон и Хармий; тези са Рувимови семейства.

15 n  Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин и Сохар, и Саул, син на ханаанка; тези са Симеонови семейства.

16 o  Имената на Левиевите синове според поколенията им са тези: Гирсон, Каат и Мерарий; и годините на Левиевия живот станаха сто тридесет и седем.

17 p  Синовете на Гирсон са: Ливний и Семей според семействата им.

18 q  А синовете на Каат са: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил; и годините на Каатовия живот станаха сто тридесет и три.

19 r  И синовете на Мерарий са: Маалий и Мусий. Тези са Левиевите семейства според поколенията им.

20 s  Амрам взе за жена леля си Йохаведа, която му роди Аарон и Моисей, и годините на Амрамовия живот станаха сто тридесет и седем.

21 t  Синовете на Исаар са: Корей, Нефег и Зехрий.

22 u  А синовете на Озиил са: Мисаил, Елисафон и Ситрий.

23 v  И Аарон взе за жена Елисавета, Аминадавова дъщеря, Наасонова сестра, която му роди Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

24 w  Синовете на Корей са: Асир, Елкана и Авиасаф; тези са Кореевите семейства.

25 x  И Аароновият син Елеазар взе за жена една от Футииловите дъщери, която му роди Финеес. Тези са родоначалниците на бащините домове на левитите според семействата им.

26 y  Тези са същите Аарон и Моисей, на които  Господ каза: Изведете израилтяните от Египетската земя според войнствата им.

27 z  Те са, които говориха на египетския цар фараон, за да изведат израилтяните от Египет; тези са същите Моисей и Аарон.

 Господ отново изпраща Моисей

28 И в същия ден, когато  Господ говорѝ на Моисей в Египетската земя,

29 aa   Господ каза на Моисей: Аз съм Йехова, кажи на египетския цар фараон всичко, което ти казвам.

30 ab  А Моисей отвърна на  Господа : Ето, аз съм с вързани устни и как ще ме послуша фараонът?
Copyright information for BulProtRev