Exodus 1:7-9

7 a А потомците на Израил се наплодиха и размножиха, увеличиха се и толкова много се засилиха, че Египетската земя се изпълни с тях.

8 b Тогава над Египет се възцари нов цар, който не познаваше Йосиф.

9 c Той каза на народа си: Вижте, този народ, израилтяните, са по-многобройни и по-силни от нас;

Copyright information for BulProtRev