Exodus 11

1 aГоспод беше казал на Моисей: Още една напаст ще нанеса на фараона и на Египет, след което той ще ви пусне оттук; но когато ви пусне, ще ви пропъди окончателно оттук.

2 b И така, кажи на народа и нека всеки израилтянин поиска от съседа си и всяка израилтянка от съседката си сребърни и златни вещи.

3 c А Господ беше дал на народа да спечелят доверието на египтяните. При това Моисей беше станал много почитан човек в Египетската земя пред фараоновите служители и пред народа.)

4 d Моисей каза на фараона: Така говори Господ : Около полунощ Аз ще мина през Египет;

5 e и всеки първороден в Египетската земя ще умре – от първородния на фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която мели с ръчната мелница, и до всяко първородно от добитъка.

6 f И по цялата Египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв.

7 g А против израилтяните, против човек или животно, нито куче ще излае
11:7 От евр. ще поклати език.
, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израилтяните.

8 i Всички твои служители ще дойдат при мене, ще се поклонят пред мен и ще кажат: Излез ти с целия народ, който те следва. И след това ще изляза. И Моисей излезе от фараоновия дворец много разгневен.

9 jГоспод беше казал на Моисей: Фараонът няма да ви послуша, за да се умножат Моите чудни, непостижими дела в Египетската земя.

10 k И Моисей и Аарон бяха извършили всички тези чудеса пред фараона, но Господ беше закоравил сърцето на фараона и той не беше пуснал израилтяните от земята си.)
Copyright information for BulProtRev