Exodus 12

Пасха

1 Тогава Господ каза на Моисей и Аарон в Египетската земя:

2 a Този ще ви бъде началният месец; ще ви бъде първият месец на годината.

3 Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат, на десетия ден от този месец, всеки по едно агне, според броя на семействата, по едно агне за всяко семейство.

4 Но ако членовете на семейството са малко за агнето, тогава домакинът нека да покани най-близкия до къщата му съсед, като се съобразите с броя на хората; пресметнете за агнето според онова, което всеки може да изяде.

5 b Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък, едногодишно мъжко; от овцете или от козите да го вземете.

6 c И да го пазите до четиринадесетия ден от същия месец; тогава цялото общество на израилтяните, събрани в домовете си, да го заколят привечер.

7 После нека вземат от кръвта и сложат на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, където ще го ядат.

8 d През същата нощ нека ядат месото, печено на огън; с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат.

9 e Да не ядете от него сурово, нито варено във вода, а изпечено на огън, с главата му, краката му и дреболиите му.

10 f И да не оставите нищо от него до сутринта; ако остане нещо до сутринта, изгорете го в огън.

11 g И така да го ядете: препасани през кръста си, с обувките на краката си и тоягите в ръцете си; и да го ядете набързо, защото е Пасхата на Йехова.

12 h Защото в онази нощ ще мина през Египетската земя и ще поразя всяко първородно същество в Египетската земя – и човек, и животно; и ще извърша дела на съд против всички египетски богове; Аз съм Йехова.

13 И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да ви постигне унищожителна напаст.

14 i Онзи ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа през всичките си поколения; вечен закон ще ви бъде да го празнувате.

15 j Седем дни да ядете безквасен хляб; още на първия ден ще вдигнете кваса от къщите си; защото, който яде квасно от първия до седмия ден, онзи човек ще бъде изтребен от Израил.

16 k На първия ден ще имате свято събрание и на седмия ден – друго свято събрание; никаква работа да не се върши през тези дни освен онова, което е нужно за ядене на всеки; само това може да вършите.

17 l И така, да отпразнувате празника на безквасните хлябове, защото в същия този ден изведох племената ви от Египетската земя; заради което ще ви бъде вечен закон да пазите този ден през всичките си поколения.

18 m От вечерта на четиринадесетия ден от първия месец до вечерта на двадесет и първия ден от месеца ще ядете безквасни хлябове.

19 n Седем дни да не оставяте квас в къщите си, защото, който яде квасно, да бъде премахнат от обществото на израилтяните, бил той пришълец или местен.

20 Нищо квасно да не ядете; където и да живеете, безквасни хлябове да ядете.

21 o Тогава, на четиринадесетия ден от месеца, Моисей повика всички Израилеви старейшини и им каза: Идете и си вземете по едно агне според семействата си и заколете пасхалното агне.

22 p После да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която ще съберете в леген, и с кръвта, която е в легена, да ударите по горния праг и двата стълба на къщната врата, и никой от вас да не излиза от къщната си врата до сутринта.

23 q Защото Господ ще мине да порази египтяните, а когато види кръвта на горния праг и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и няма да остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази.

24 И ще пазите това като вечен закон за себе си и за синовете си.

25 r Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде според обещанието Си, ще пазите този обряд.

26 s А когато децата ви попитат: Какво искате да кажете с този обряд?,

27 t ще отговорите: Това е пасхално жертвоприношение за минаването на Господа , Който отмина къщите на израилтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава народът се наведе и се поклони.

28 u И израилтяните отидоха и направиха, както Господ заповяда на Моисей и Аарон.

29 v Посреднощ Господ порази всяко първородно същество в Египетската земя – от първородния на фараона, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който беше в затвора, както и всяко първородно от добитъка.

30 w И фараонът стана през нощта, той и всичките му служители, и всички египтяни; и се понесе голям писък в Египет, защото нямаше къща без мъртвец.

31 x Тогава фараонът повика Моисей и Аарон през нощта и каза: Станете и вие, и израилтяните, излезте изсред народа ми и идете, послужете на Йехова, както поискахте,

32 y подкарайте и овцете, и стадата си, както поискахте, и идете, и благословете и мен.

33 z Също египтяните настояваха пред народа, за да ги отпратят по-скоро от земята си, защото си казаха: Ние всички измираме.

34 И народът вдигна тестото си, преди още да е втасало, като носеха на рамена нощвите, обвити в дрехите си.

35 aa А израилтяните бяха постъпили, както Моисей беше казал, като бяха поискали от египтяните сребърни и златни вещи и дрехи;

36 ab и Господ беше дал на народа да спечели доверието на египтяните, така че те бяха им дали колкото искаха. Така те обраха египтяните.

Излизане от Египет през пасхалната нощ

37 ac И така, израилтяните се вдигнаха от Рамзес за Сокхот, на брой около шестстотин хиляди мъже пешаци, освен семействата.

38 Още с тях излезе и голямо разноплеменно множество, както и твърде много добитък – овце и говеда.

39 ad А от тестото, което носеха от Египет, изпекоха безквасни пити; защото не беше втасало, понеже ги пропъдиха от Египет и те нямаха време да си приготвят ястие.

40 ae А времето, което израилтяните прекараха като пришълци в Египет, беше четиристотин и тридесет години.

41 af И в самия край на четиристотин и тридесетте години цялото Господне войнство излезе от Египетската земя.

42 ag Това е нощ, определена за бдения, защото Господ ги изведе от Египетската земя; това е онази нощ, която всички израилтяни през всичките си поколения трябва особено да пазят за Господа .

43 ah И Господ каза на Моисей и Аарон: Ето закона за Пасхата: Никой чужденец да не яде от нея;

44 ai обаче всеки роб, купен с пари, да яде от нея, след като бъде обрязан.

45 aj Никой пришълец или наемник да не яде от нея.

46 ak Вътре в къщата да бъде изядено агнето ; от месото да не изнасяте вън от къщи и кост от него да не строшите.

47 al Цялото общество израилтяни да я пазят.

48 am И ако някой чужденец живее като заселник между теб и поиска да пази Пасхата на Господа , нека се обрежат всичките му мъжки представители и тогава нека да я спазва; той ще бъде като местен жител. Но никой необрязан не бива да яде от нея.

49 an Един закон ще има за местния жител и за чужденеца, който е заселник между вас.

50 И всички израилтяни направиха, както Господ заповяда на Моисей и Аарон.

51 ao И така, в същия онзи ден Господ изведе израилтяните от Египетската земя според подразделенията на тяхното войнство.
Copyright information for BulProtRev