Exodus 14:27-29

27 a И така, Моисей протегна ръката си над морето и призори морето се върна на мястото си; а като бягаха египтяните пред него, Господ помете египтяните сред морето.

28 b Защото водите се върнаха на мястото си и покриха колесниците, конниците и цялата фараонова войска, която беше влязла след тях в морето; не остана нито един войник от тях.

29 c А израилтяните минаха през морето по сухо; и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна.
Copyright information for BulProtRev