Exodus 15

Победни песни на Моисей и Мариам

1 a Тогава Моисей и израилтяните запяха тази песен на Господа : Ще пея на Господа , защото е величествен;
коня и ездача му хвърли в морето.
2 b Господ е сила моя, песен моя.
И стана мой Спасител;
Той е мой Бог и ще Го прославя,
Бог на бащите ми и ще Го превъзнеса.
3 c Господ е силен Воин;
името Му е Йехова.
4 d Колесниците на фараон и войската му хвърли в морето;
отбраните му пълководци потънаха в Червеното море.
5 e Дълбочините ги покриха;
като камък слязоха в бездните.
6 f Десницата Ти, Господи , се прослави в сила;
десницата Ти, Господи , смаза неприятеля.
7 g С превъзходното Си величие унищожи противниците Си;
даде воля на гнева Си и ги изгори като слама.
8 h От духането на ноздрите Ти водите се струпаха на куп,
вълните застанаха като грамада,
водите на бездната се сгъстиха сред морето.
9 i Неприятелят каза:
Ще подгоня, ще стигна, ще разделя плячката;
страстта ми
15:9 От евр. душата ми.
ще се насити с тях;
ще изтегля меча си, ръката ми ще ги погуби.
10 k Подухнал Си с вятъра Си и морето ги покри.
Потънаха като олово в силните води.
11 l Кой е подобен на Тебе, Господи , между боговете?
Кой е подобен на Тебе, величествен в святост,
страховит, за да Те прославят, правещ чудеса?
12 m Протегна десницата Си
и земята ги погълна.
13 n С милостта Си ще водиш народа, който си изкупил;
упътил Си ги със силата Си към святото Си обиталище.
14 o Племената ще чуят и ще затреперят;
ужас ще обладае филистимските жители.
15 p Тогава ще се уплашат едомските първенци;
трепет ще обземе моавските първенци;
всички жители на Ханаан ще се стопят.
16 q Страх и трепет ще ги обземе;
чрез великата Ти мишца ще станат неподвижни като камък.
Докато замине народът Ти, Господи ,
докато замине народът, който Си придобил.
17 r Ще ги въведеш и насадиш в хълма на Твоето наследство,
на мястото, Господи , което Си приготвил за Свое обиталище,
в светилището, Господи, което ръцете Ти утвърдиха.

18 s Господ ще царува до вечни векове.

19 t Защото, когато фараоновите коне бяха влезли в морето с колесниците му и с конниците му, Господ беше върнал върху тях водите на морето; а израилтяните бяха преминали през морето по сухо.

20 u Тогава пророчицата Мариам, Аароновата сестра, взе в ръката си тъпанче и всички жени излязоха след нея с тъпанчета и започнаха хора̀, 21 v а Мариам им пееше ответно:
Пейте на Господа , защото е издигнат нависоко;
коня и ездача му хвърли в морето.

ОТ ЧЕРВЕНО МОРЕ ДО ПЛАНИНАТА ХОРИВ

( 15:22—18:27 )

Водата в Мера

22 w Тогава Моисей вдигна израилтяните от Червеното море и излязоха към пустинята Сур; и като вървяха три дни в пустинята, не намираха вода.

23 x После дойдоха в Мера, но не можеха да пият от водата на Мера, защото беше горчива (затова бе наречена Мера
15:23 Т.е. горчивина.
).

24 z Тогава народът роптаеше против Моисей: Какво да пием?

25 aa А той извика към Господа и Господ му показа дърво; и като го хвърли във водата, водата се подслади. Там Бог им даде наредби и закон и там ги изпита:

26 ab Ако внимателно слушаш гласа на Господа , своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му наредби, няма да те поразя с нито една от болестите, с които поразих египтяните; защото Аз съм Господ , Който те изцелявам.

27 ac После дойдоха в Елим, където имаше дванадесет водни извора и седемдесет палмови дървета; и там се разположиха на стан при водите.
Copyright information for BulProtRev