Exodus 20

Десетте Божии заповеди

1 a Тогава Бог изговори всички тези думи:

2 b Аз съм Йехова, твоят Бог, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.

3 c Да нямаш други богове освен Мене.

4 d Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята;

5 e да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз, Господ , твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят,

6 f а показвам милости към хиляда поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.

7 g Не изговаряй напразно Името на Господа , твоя Бог; защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.

8 h Помни съботния ден, за да го освещаваш.

9 i Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;

10 j а на седмия ден, който е събота на Господа , твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти;

11 защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

12 k Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ , твоят Бог.

13 l Не убивай.

14 m Не прелюбодействай.

15 n Не кради.

16 o Не свидетелствай лъжливо против ближния си.

17 p Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти.

18 q И целият народ гледаше и слушаше гръмотевиците, светкавиците, тръбния глас и димящата планина; и като видя това, народът се оттегли и застана надалеч.

19 r Те казаха на Моисей: Ти говорѝ на нас и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, за да не умрем.

20 s Но Моисей каза на народа: Не се бойте; Бог дойде да ви изпита и за да имате страх от Него и да не съгрешавате.

Закон за жертвеника

21 t Така народът стоеше надалеч. А Моисей се приближи до гъстия мрак, където беше Бог.

22 u Тогава Господ каза на Моисей: Така да кажеш на израилтяните: Вие сами видяхте, че ви говорих от небето.

23 v Не правете други богове редом с Мене; не си правете богове от сребро и злато.

24 От пръст Ми издигай жертвеник и жертвай на него всеизгарянията си и мирните си приноси, овцете и говедата си. На всяко място, където ще направя да помнят Името Ми, ще идвам при теб и ще те благославям.

25 w Но ако Ми издигнеш каменен жертвеник, не го гради от дялани камъни; защото ако го докоснеш със сечиво, ще го оскверниш.

26 И да не се изкачваш на жертвеника Ми по стъпала, за да не се открие голотата ти на него.
Copyright information for BulProtRev