Exodus 26

Наредби за построяване на скинията

1 a При това да направиш скинията от десет завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя; на тях да извезаш изкусно изработени херувими.

2 Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакътя и широчината на всяка завеса – четири лакътя, всички завеси да имат една мярка.

3 Петте завеси да бъдат скачени една с друга; и другите пет завеси да бъдат скачени една с друга.

4 И да направиш сини петлици по края на онази завеса, която е последна от първите скачени завеси; така да направиш и по края на последната завеса от вторите скачени завеси.

5 Да направиш петдесет петлици на едната завеса и петдесет петлици да направиш по края на завесата, която е във вторите скачени завеси; петлиците да са една срещу друга.

6 Да направиш и петдесет златни куки и с куките да скачиш завесите една за друга; така скинията ще бъде едно цяло.

7 b Да направиш завеси от козя кожа за покрив над скинията; да направиш единадесет такива завеси;

8 дължината на всяка завеса да бъде тридесет лакътя и широчината на всяка завеса – четири лакътя; единадесетте завеси да имат една мярка.

9 И да скачиш петте завеси отделно и шестте завеси отделно; а шестата завеса да прегънеш на две към лицето на скинията.

10 Да направиш петдесет петлици по края на онази завеса, която е последна от първите скачени завеси, и петдесет петлици по края на завесата, която е последна от вторите скачени завеси.

11 И да направиш петдесет медни куки и да вкараш куките в петлиците, и така да съединиш покрива, че да е едно цяло.

12 А онази част, която остава в повече от завесите на покрива, половината на завесата, която остава, нека виси над задната страна на скинията.

13 И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онова, което остава в повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на скинията отсам и оттам, за да я покрива.

14 c Също да направиш покрив за скинията от боядисани в червено овнешки кожи и отгоре му – едно покривало от язовски кожи.

15 Да направиш за скинията дъски от ситимово дърво, които да стоят изправени.

16 Десет лакътя да бъде дължината на всяка дъска и лакът и половина – широчината на всяка дъска;

17 и два шипа да има във всяка дъска, един срещу друг; и така да направиш на всички дъски на скинията.

18 И дъските на скинията да направиш: двадесет дъски за южната страна към пладне;

19 и под двадесетте дъски да поставиш четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата ѝ шипа и две подложки под друга дъска за двата ѝ шипа.

20 Също за втората страна на скинията, която е северната, да направиш двадесет дъски

21 и четиридесетте им сребърни подложки – две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.

22 А за задната страна на скинията, западната, да направиш шест дъски.

23 И две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна;

24 да бъдат скачени отдолу, а отгоре да бъдат свързани посредством едно колелце; така да бъде за двете дъски; те нека бъдат за двата ъгъла.

25 Така да бъдат осем дъски и сребърните им подложки, шестнадесет подложки – две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.

26 И да направиш лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията;

27 пет лоста за дъските от другата страна на скинията и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад.

28 А средният лост, който е в средата на дъските, да преминава от край до край.

29 Дъските да обковеш със злато и колелцата им да направиш от злато за халки на лостовете; да обковеш и лостовете със злато.

30 d Да издигнеш скинията според образеца ѝ, който ти беше показан на планината.

31 e И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон и да извезаш на нея изкусно изработени херувими.

32 Да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от ситимово дърво, които да стоят на четири сребърни подложки.

33 f Под куките да окачиш завесата; и да внесеш там, отвътре на завесата, ковчега с плочите на свидетелството, така че завесата да ви отделя светилището от Светая Светих.

34 g И да положиш умилостивилището върху ковчега с плочите на свидетелството в Светая Светих.

35 h А трапезата да положиш отвън завесата и светилника – срещу трапезата към южната страна на скинията; а трапезата да положиш към северната страна.

36 i Да направиш за врата на шатъра завеса, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон.

37 j И за покривката да направиш пет стълба от ситимово дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни; и да излееш за стълбовете пет медни подложки.
Copyright information for BulProtRev