Exodus 28:1

Одежди на свещениците

1 a А ти вземи при себе си измежду израилтяните брат си Аарон и синовете му с него, за да Ми свещенодействат; Аарон и Аароновите синове Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.
Copyright information for BulProtRev