Exodus 28:30

30 a На нагръдника за отсъждане да положиш и Урим и Тумим, които да бъдат на Аароновото сърце, когато влиза пред Господа ; и Аарон да носи винаги средството за вземане на решения от израилтяните на сърцето си пред Господа .
Copyright information for BulProtRev