Exodus 3:15

15 a При това Бог каза още на Моисей: Така ще кажеш на израилтяните: Господ , Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов ме изпрати при вас. Това е Името Ми довека и това ще бъде Името Ми от род в род.
Copyright information for BulProtRev