Exodus 31

Строители на скинията

1 Господ пак каза на Моисей:

2 a Виж, Аз повиках на име Веселеил, сина на Урия, Оровия син, от Юдовото племе;

3 b и го изпълних с Божия Дух, с мъдрост, със способност, със знание и с всякакво изкуство,

4 за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед

5 и да изсича камъни за влагане, и да изрязва дървени елементи за изработването на всякаква работа.

6 c С него Аз определих Елиав, Ахисамахов син, от Дановото племе; и на всеки, който е с мъдро сърце, Аз вложих умение в сърцето му, за да направи всичко, което съм ти заповядал:

7 d шатъра за срещане, ковчега за плочите на свидетелството, умилостивилището, което е над него, и всичките принадлежности на шатъра,

8 e трапезата и приборите ѝ, златния светилник с всичките му прибори и кадилния олтар,

9 f жертвеника за всеизгарянето с всичките му прибори и умивалника с подложката му;

10 g служебните одежди, святите одежди на свещеника Аарон и одеждите на синовете му, за да свещенодействат;

11 h мирото за помазване и тамяна за благоуханното кадене за светилището; според всичко, каквото съм ти заповядал, да го направят.

За съботата

12 Господ каза още на Моисей:

13 i Кажи също така на израилтяните: Съботите Ми строго да пазите, защото това е знак между Мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ , Който ви освещавам.

14 j И така, да пазите съботата, защото ви е свята: който я оскверни, да бъде умъртвен; защото всеки, който работи в нея, този човек да бъде изтребен измежду народа си.

15 k Шест дни да се работи, а седмият ден е събота за свята почивка, свята на Господа ; всеки, който работи в съботния ден, да умре.

16 И така, израилтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет.

17 l То е знак между Мен и израилтяните завинаги; защото за шест дни Господ направи небето и земята, а на седмия ден си почина и се успокои.

18 m И като свърши говоренето Си с Моисей на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.
Copyright information for BulProtRev