Exodus 31:13

13 a Кажи също така на израилтяните: Съботите Ми строго да пазите, защото това е знак между Мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ , Който ви освещавам.
Copyright information for BulProtRev