Exodus 32

Нарушаване на Завета – златното теле

1 a А като видя народът, че Моисей се забави да слезе от планината, народът се събра срещу Аарон и му каза: Стани, направи ни богове
32:1 Евр. Елохим (т.е. богове) се възприема като съществително име в постоянно мн.ч.
, които да ходят пред нас; защото този Моисей, човекът, който ни изведе от Египетската земя, не знаем какво му стана.

2 c Аарон им каза: Извадете златните обици, които са на ушите на жените ви, на синовете ви и на дъщерите ви, и ми ги донесете.

3 И така, целият народ извади златните обици, които бяха на ушите им, и ги донесоха на Аарон.

4 d А той, като ги взе от ръцете им, изля от тях фигура на теле и я издяла с длето; и те казаха: Тези са боговете
32:4 Евр. Елохим (т.е. богове) се възприема като съществително име в постоянно мн.ч.
ти, о, Израилю, които те изведоха от Египетската земя.

5 f След като видя това, Аарон издигна жертвеник пред него; и Аарон прогласи: Утре ще бъде празник на Господа .

6 g А на следващия ден, като станаха рано, пожертваха всеизгаряне и принесоха мирни приноси; после народът седна да яде и да пие, и стана да играе
32:6 От евр. да изпълнява езически танци с жестикулации.
.

7 i Тогава Господ каза на Моисей: Иди, слез, защото се разврати твоят народ, който си извел от Египетската земя.

8 j Скоро се отклониха от пътя, в който съм им заповядал да ходят ; изляха си теле от злато, поклониха му се, пожертваха му и казаха: Тези са боговете ти, о, Израилю, които те изведоха от Египетската земя.

9 k Господ каза още на Моисей: Видях този народ и, ето, твърдоглав народ са;

10 l и така, сега Ме остави, за да пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя; а от тебе ще направя велик народ.

11 m Тогава Моисей се помоли на Йехова, своя Бог: Господи , защо пламва гневът Ти против народа Ти, който си извел от Египетската земя с голяма сила и мощна ръка?

12 n Защо да говорят египтяните: За зло ги изведе, за да ги измори в планините и да ги изтреби от лицето на земята? Отвърни се от разпаления Си гняв и се откажи от това зло, което възнамеряваш против народа Си.

13 o Спомнѝ си за слугите Си Авраам, Исаак и Израил, на които си се клел в Себе Си, като си им казал: Ще размножа потомството ви като небесните звезди и тази цялата земя, за която говорих, ще дам на потомството ви и те ще я наследят завинаги.

14 p Тогава Господ се въздържа от злото, което беше казал, че ще направи на народа Си.

15 q И така, Моисей се обърна и слезе от планината с двете плочи на свидетелството в ръцете си – плочи, написани и от двете страни; от едната и от другата страна бяха написани.

16 r Плочите бяха Божие дело; и написаното беше Божие писание, начертано на плочите.

17 А когато Исус Навин чу гласа на народа, който викаше, каза на Моисей: Боен глас има в стана.

18 А той отговори: Това не е вик за победа, нито вик за поражение; а пеене чувам аз.

19 s И като се приближи до стана, видя телето и игрите; и пламна Моисеевият гняв, така че хвърли плочите от ръцете си и ги строши под планината.

20 t Тогава взе телето, което бяха направили, изгори го в огън и като го стри на ситен прах, разпръсна праха по водата и накара Израилевите синове да я изпият.

21 u После Моисей каза на Аарон: Какво ти стори този народ, че си им навлякъл голям грях?

22 v Аарон отвърна: Да не пламне гневът на господаря ми; ти знаеш, че народът упорства в злото.

23 w Понеже ми казаха: Направи ни богове, които да ходят пред нас; защото този Моисей, човекът, който ни изведе от Египетската земя, не знаем какво му стана.

24 x И аз им казах: Който има злато, нека си го извади; и така те ми го дадоха. Тогава го хвърлих в огъня; и направих
32:24 От евр. излезе.
това теле.

25 z А Моисей, като видя, че народът беше съблечен (защото Аарон ги беше съблякъл за срам между неприятелите им),

26 Моисей застана при входа на стана и каза: Който е откъм Господа , нека дойде при мен. И при него се събраха всички Левийци.

27 aa Той им каза: Така говори Господ , Израилевият Бог: Препашете всички меча на бедрото си, минете насам-натам от врата на врата през стана и убийте всеки брат си и всеки другаря си, и всеки ближния си.

28 И Левийците сториха според Моисеевата дума; и в този ден от народа паднаха около три хиляди мъже.

29 ab Защото Моисей беше казал: Посветете себе си днес на Господа , като се вдигнете всеки против сина си и против брат си, за да ви бъде дадено днес благословение.

30 ac А на следващия ден Моисей каза на народа: Вие сте извършили голям грях; но сега ще се изкача към Господа , дано да мога да Го умилостивя за греха ви.

31 ad Тогава Моисей се върна при Господа и каза: Уви! Този народ извърши голям грях, че си направиха богове от злато.

32 ae Но сега, ако искаш, прости греха им; но ако не, моля Ти се, заличи мен от книгата, която си написал.

33 af Но Господ отговори на Моисей: Който е съгрешил против Мене, него ще залича от книгата Си.

34 ag А ти иди сега, води народа на мястото, за което съм ти говорил; ето, ангелът Ми ще ходи пред теб; обаче в деня, когато ги посетя, ще въздам върху тях наказанието за греха им
32:34 От евр. ще посетя върху тях греха им.
.

35 ai Така Господ порази народа затова, че направиха телето, което Аарон изработи.
Copyright information for BulProtRev