Exodus 33

Възстановяване на Завета на Бога с Израил

1 a Господ каза още на Моисей: Иди, вдигни се оттук, ти и народът, който си извел от Египетската земя, и иди в земята, за която се клех на Авраам, на Исаак и на Яков, като казах: На твоето потомство ще я дам.

2 b И ще изпратя пред теб ангел, и ще изгоня ханаанеца, аморееца, хета, ферезееца, евееца и йевусееца;

3 c и той ще ви заведе в земя, където текат мляко и мед; понеже Аз няма да вървя между вас (защото сте твърдоглав народ), да не би да ви довърша по пътя.

4 d Когато народът чу това лошо известие, се наскърби; и никой не си сложи украшения.

5 e Защото Господ беше казал на Моисей: Кажи на израилтяните: Вие сте твърдоглав народ; за малко, ако бих дошъл между вас, бих ви довършил; затова свалете си сега украшенията, за да видя какво ще сторя с вас.

6 И така, израилтяните махнаха украшенията си, като се отдалечиха от планината Хорив.

7 f Още Моисей взе шатъра и го постави вън от стана, далеч от стана, и го нарече Шатър за Срещане, и всеки, който търсеше Господа , излизаше при шатъра за срещане, който беше вън от стана.

8 g И когато Моисей излизаше към шатъра, целият народ стана и стоя, всеки при входа на шатъра си, и гледаха след Моисей, докато влезе в шатъра.

9 h А когато Моисей влезеше в шатъра, облачният стълб слизаше и заставаше на входа на шатъра, и Господ говореше с Моисей.

10 i И целият народ гледаше облачния стълб, който стоеше на входа на шатъра, и целият народ ставаше, всеки на входа на шатъра си, и се кланяше.

11 j Господ говореше на Моисей лице с лице, както човек говори с приятеля си; а като се връщаше Моисей в стана, младият му служител Исус, Навиновият син, не се отдалечаваше от шатъра.

12 k И така, Моисей каза на Господа : Ето, Ти ми казваш: Води този народ; но не си ми явил кого ще изпратиш с мене; но пак Ти си ми казал: Тебе познавам по име, още си придобил Моето благоволение.

13 l Ако аз съм придобил Твоето благоволение, покажи ми, моля Ти се, пътя Си, за да Те позная и придобия благоволението Ти; и разсъди, че този народ е Твой народ.

14 m И Господ каза: Самият Аз ще вървя с теб и Аз ще те успокоя.

15 n А Моисей му отговори: Ако Ти не дойдеш с мене, не ни извеждай оттук.

16 o Защото как ще се познае сега, че съм придобил Твоето благоволение, аз и Твоят народ? Нали чрез Твоето идване с нас стана така, че да се отделим аз и Твоят народ от всички народи, които са по лицето на земята.

17 p Господ каза още на Моисей: И това, което си казал, ще направя, защото си придобил Моето благоволение и те познавам по име.

18 q Тогава Моисей каза: Покажи ми, моля, славата Си.

19 r А Господ му отвърна: Аз ще направя да мине пред тебе цялата Моя благост и ще проглася пред теб Името Йехова; и ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля.

20 s Каза още: Не можеш да видиш лицето Ми; защото човек не може да Ме види и да остане жив.

21 Господ каза още: Ето място близо до Мене; ти ще застанеш на канарата;

22 t и когато минава славата Ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката Си, докато премина;

23 u после ще вдигна ръката Си и ще Ме видиш отзад; но Лицето Ми няма да се види.
Copyright information for BulProtRev