Exodus 33:1

Възстановяване на Завета на Бога с Израил

1 a Господ каза още на Моисей: Иди, вдигни се оттук, ти и народът, който си извел от Египетската земя, и иди в земята, за която се клех на Авраам, на Исаак и на Яков, като казах: На твоето потомство ще я дам.
Copyright information for BulProtRev