Exodus 5

Моисей и Аарон пред фараона

1 a След това Моисей и Аарон дойдоха и казаха на фараона: Така говори Йехова, Израилевият Бог: Пусни народа Ми, за да Ми отпразнуват празник в пустинята.

2 b Но фараонът запита: Кой е Йехова, че да послушам гласа Му и да пусна Израил? Не познавам Йехова и затова няма да пусна Израил.

3 c А те отговориха: Богът на евреите ни срещна. Молим ти се, нека отидем на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Йехова, нашия Бог, да не би да ни порази с епидемия или с меч.

4 d Но египетският цар им каза: Защо, Моисей и Аарон, отклонявате народа от работите му? Идете на определените си работи.

5 e Фараонът каза още: Ето, народът на земята сега е много, а вие го карате да изостави определените си работи.

6 f И в същия ден фараонът заповяда на разпоредниците и на надзирателите на народа:

7 Не давайте повече плява на този народ за правене на тухли, както досега; нека идат сами и си събират плява.

8 Но колкото тухли са правили досега, същия брой изисквайте от тях; не го намалявайте, защото остават без работа и затова викат: Нека отидем да принесем жертва на нашия Бог.

9 Нека се възлагат още по-тежки задължения на тези хора, за да се измъчват с тях и да не обръщат внимание на лъжи.

10 И така, разпоредниците и надзирателите на народа излязоха и казаха на народа: Така казва фараонът: Не ви давам плява.

11 Вие сами идете и си събирайте плява, където можете да намерите, но нищо няма да се намали от работата ви.

12 Затова народът се разпръсна по цялата Египетска земя да събират плява от стърнищата.

13 А разпоредниците настояваха: Изкарвайте работата си, определената си ежедневна работа, както, когато ви давахме плява.

14 И надзирателите, поставени над израилтяните от фараоновите разпоредници, бяха бити, като им казаха: Защо не изкарахте и вчера, и днес определения ви брой тухли, както досега?

15 Тогава надзирателите на израилтяните дойдоха и извикаха към фараона: Защо постъпвате така със слугите си?

16 Плява не се дава на слугите ти, а ни казват: Правете тухли. И, ето, слугите ти сме бити, а вината е на твоя народ.

17 Но той отговори: Без работа останахте, без работа, затова казвате: Нека отидем да принесем жертва на Господа .

18 Идете сега и работете, защото плява няма да ви се дава, но ще давате определения брой тухли.

19 И надзирателите на израилтяните видяха, че положението им е лошо, когато им се каза: Нищо не намалявайте от определения ви за всеки ден брой тухли.

Божието обещание за избавление

20 И като излязоха от двореца на фараона, срещнаха по пътя Моисей и Аарон

21 g и им казаха: Господ да погледне към вас и да съди, защото вие ни направихте омразни
5:21 От евр. зловонни.
на фараона и на служителите му и те ще ни избият с меч.

22 Тогава Моисей се върна при Господа и каза: Господи, защо си постъпил зле спрямо този народ? Защо си ме изпратил?

23 Защото, откакто дойдох при фараона да говоря в Твое име, той постъпва зле спрямо този народ, а Ти все не избавяш народа Си?
Copyright information for BulProtRev