Exodus 7:1-6

1 a Тогава Господ каза на Моисей: Ето, поставих те като бог срещу фараона; и брат ти Аарон ще ти бъде пророк.

2 b Ти ще казваш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона да пусне израилтяните от земята си.

3 c Но Аз ще закоравя фараоновото сърце и въпреки че ще умножа знаменията Си и чудесата Си в Египетската земя,

4 d Фараонът няма да ви послуша и Аз ще нападна Египет, и с велики дела на съд ще изведа Моите войнства, народа Си, израилтяните от Египетската земя.

5 e И египтяните ще познаят, че Аз съм Господ , когато вдигна ръката Си против Египет и изведа израилтяните изсред тях.

6 f И така, Моисей и Аарон направиха, както Господ им заповяда.
Copyright information for BulProtRev