Ezekiel 10

Божията слава напуска храма

1 a После погледнах и видях, че в простора, който беше върху главите на херувимите, се яви над тях като камък сапфир, наглед като подобие на престол.

2 b И Той проговори на облечения в ленено мъж: Влез между търкалящите колела под херувимите, напълни ръцете си с огнени въглища изсред херувимите и ги пръсни върху града. И той влезе пред очите ми.

3 А херувимите стояха отдясно на дома, когато влизаше мъжът; и облакът изпълни вътрешния двор.

4 c Господнята слава се издигна от херувимите и застана над прага на дома; и домът се изпълни от облака, а дворът се изпълни от сиянието на Господнята слава.

5 d Фученето на крилата на херувимите се чуваше чак до външния двор като глас на Всесилния Бог, когато Той говори.

6 Когато заповяда на облечения в ленено мъж: Вземи огън измежду търкалящите колела изсред херувимите, тогава той влезе и застана при едно колело.

7 И един херувим, като простря ръка изсред херувимите към огъня, който беше сред тях, взе от него и сложи в ръцете на облечения в ленено, който го взе и излезе.

8 e А подобието на човешка ръка в херувимите се виждаше под крилата им.

9 f И като погледнах, ето, четири колела при херувимите – едно колело при един херувим и едно колело при друг херувим; и изгледът на колелата беше като цвят на хрисолит.

10 А колкото до изгледа им, и четирите имаха еднакво подобие, като че ли на колело в колело.

11 g Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха, като вървяха, а накъдето се отправяше първият, следваха го и другите, без да се обръщат, като вървяха.

12 h А цялото им тяло, гърбовете им, ръцете им, крилата им и колелата, т. е. колелата на четирите живи същества, бяха пълни с очи от всяка страна.

13 А колкото до колелата, те се наричаха, както чух, търкалящи колела.

14 i Всяко от живите същества имаше четири лица: първото лице беше херувимско; второто – човешко; третото – лъвско; а четвъртото – орлово.

15 j Тогава херувимите се издигнаха. Това е живото същество, което видях при реката Ховар.

16 k Когато херувимите вървяха, и колелата вървяха край тях; и когато херувимите повдигаха крилата си, за да се издигнат от земята, то и колелата не се отклоняваха от тях.

17 l Когато стояха онези, стояха и тези; а когато се издигаха онези, издигаха се и тези заедно с тях; защото духът на всяко от живите същества беше и в тях.

18 m Тогава Господнята слава излезе отгоре на прага на дома и застана над херувимите.

19 n Когато излязоха, херувимите повдигнаха крилата си и се издигнаха от земята, както видях, и колелата край тях; и застанаха във входа на източната порта на Господния дом; и славата на Израилевия Бог беше отгоре им.

20 o Това е живото същество, което видях под Израилевия Бог, при реката Ховар; и познах, че бяха херувими.

21 p Всеки имаше четири лица и всеки – четири крила; и под крилата им се виждаше подобие на човешки ръце.

22 q А колкото до подобието на лицата им, те бяха същите лица, които видях при реката Ховар – изгледът им и самите те; вървяха всяко направо пред себе си.
Copyright information for BulProtRev