Ezekiel 13

Лъжепророците

1 И Господнето слово дойде към мен и каза:

2 a Сине човешки, пророкувай против Израилевите пророци, които пророкуват, и кажи на онези, които пророкуват от своето си сърце: Слушайте словото Господне .
3 Така казва Господ Йехова :
Горко на глупавите пророци,
които се водят по своя си дух,
без да са видели някое видение!
4 b Израилю, твоите пророци са
като лисици в развалините.
5 c Вие не се изкачихте в проломите,
нито издигнахте ограда за Израилевия дом,
за да устои в боя в деня Господен .
6 d Онези видяха суети и лъжливи предсказания,
които казват: Господ говори,
когато Господ не ги е пратил,
и които направиха хората да се надяват,
че думата им щяла да се изпълни.
7 Не видяхте ли суетни видения
и не говорихте ли лъжливи предсказания,
когато казвате: Господ каза,
при все че не съм говорил?
8 Затова така казва Господ Йехова :
Понеже говорихте суети и видяхте лъжи,
затова, ето, Аз съм против вас,
казва Господ Йехова .
9 e И ръката Ми ще бъде против пророците,
които гледат суети и предсказват лъжи;
те няма да бъдат в съвета на народа Ми,
нито ще бъдат записани в списъка на Израилевия дом,
нито ще влязат в Израилевата земя;
и ще познаете, че Аз съм Господ Йехова .
10 f Понеже, да! Понеже измамиха народа Ми,
като казваха: Мир! А пък няма мир;
и когато някои градеха една слабичка стена,
ето, те я мажеха с кал;
11 g кажи на онези, които я мажат с кал, че ще падне,
понеже ще вали пороен дъжд
и ти, голяма каменна градушка, ще паднеш върху нея,
и бурен вятър ще я съсипе.
12 Ето, когато падне стената, няма ли да ви кажат:
Къде е калта, с която мазахте?
13 Затова така казва Господ Йехова :
Непременно ще я съсипя в яростта Си с бурен вятър,
в гнева Ми ще вали пороен дъжд
и в яростта Ми ще падне голяма градушка от камъни,
за да я разруша.
14 h Така ще съборя стената,
която измазахте с кал,
и така ще я съсипя на земята,
че ще се открият основите ѝ;
тя ще падне и вие ще загинете сред нея;
и ще познаете, че Аз съм Господ .
15 Така ще изчерпя яростта Си върху стената
и върху онези, които са я измазали с кал,
и ще ви кажа: Няма я стената,
нито онези, които я измазаха, а именно
16 i Израилевите пророци, които пророкуват за Йерусалим
и които виждат видения на мир за него,
когато няма мир, казва Господ Йехова .
17 j И ти, сине човешки,
насочи лицето си и против дъщерите на народа си,
които пророкуват от своето си сърце;
и пророкувай против тях, като кажеш:
18 k Така казва Господ Йехова :
Горко на жените, които пришиват възглавнички на всеки лакът
и правят покривала за главите на лица от всякакъв ръст, за да ловят души!
Ще ловите ли душите на народа Ми
и ще пазите ли души живи за себе си?
19 l Като лъжете народа Ми, който слуша лъжи,
ще Ме оскверните ли между народа Ми
за шепи ечемик и късчета хляб,
за да убивате души, които не трябваше да умрат,
и да опазите живи души, които не трябваше да живеят?
20 Затова така казва Господ Йехова :
Ето, Аз съм против възглавничките ви,
с които ловите души като птици;
ще ги отдера от мишниците ви
и ще оставя да избягат душите –
душите, които вие ловите като птици.
21 m Ще раздера и покривалата ви
и ще избавя народа Си от ръката ви,
и няма вече да бъдат в ръката ви за лов;
и ще познаете, че Аз съм Господ .
22 n Защото с лъжите оскърбихте сърцето на праведния,
когото Аз не оскърбих;
и укрепихте ръцете на злодея,
така че да не се върне от нечестивия си път,
за да се спаси животът му.
23 o Затова няма вече да виждате суети,
нито ще предсказвате вече предсказания;
и ще избавя народа Си от ръката ви;
и ще познаете, че Аз съм Господ .
Copyright information for BulProtRev