Ezekiel 17

Притча за двата орела и кедъра

1 И Господнето слово дойде към мен и каза: 2 Сине човешки, предложи гатанка и кажи притча за Израилевия дом:
3 a Така казва Господ Йехова :
Един голям орел, с големи крила и дълги пера,
с гъста пъстрошарена перушина,
дойде в Ливан и откъсна най-високото клонче на кедъра.
4 Той откърши върховете на клончетата му
и ги занесе в търговска страна,
сложи ги в търговски град.
5 b Взе и от семето на земята
и го пося на плодородна почва;
постави го при много води, посади го като върба.
6 c И то поникна и стана разстлана лоза, ниска на ръст,
чиито клончета се обръщаха към него
и корените ѝ бяха под него.
Така стана лоза,
пусна пръчки и покара отрасли.
7 d Имаше и друг голям орел с големи крила и гъста перушина;
и, ето, от лехите, където беше посадена,
тази лоза разпростря корените си към него
и простря клончетата си към него, за да я напои.
8 Тя беше посадена на добра почва, при много води,
за да пусне пръчки и да принесе плод,
за да стане добра лоза.
9 e Кажи: Така казва Господ Йехова :
Ще благоуспее ли?
Няма ли той да изскубне корените ѝ
и да отсече плода ѝ, за да изсъхне,
да изсъхнат всичките ѝ пресни листа,
даже без да има голяма сила или много народ,
който да я изскубне от корен?
10 f Ето, дори и посадена, ще благоуспее ли?
Няма ли да изсъхне съвсем,
щом я докосне източният вятър?
Ще изсъхне в лехите, където беше израснала.

11 При това Господнето слово дойде към мен и каза: 12 g Кажи сега на бунтовния дом:
Не проумявате ли какво значи това?
Поясни им: Ето, вавилонският цар дойде в Йерусалим,
залови царя му и първенците му
и ги отведе със себе си във Вавилон;
13 h залови и от царския род и сключи договор с него,
като го направи да се закълне;
и отведе силните на страната,
14 i за да бъде унижено царството
и да не се издигне,
а да се утвърди, като пази договора му.
15 j Обаче той въстана против него
и прати свои посланици в Египет,
за да му дадат коне и много народ.
Ще благоуспее ли? Ще се избави ли онзи, който прави това?
Или като нарушава договора, ще избегне ли?
16 k Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова ,
в мястото, където живее царят, който го е поставил за цар,
чиято клетва той е презрял и чиито договор е нарушил –
непременно там ще умре при него, сред Вавилон.
17 l И фараонът със силната си войска и с голямото си множество
няма да направи за него нищо във войната,
при все че издига могили и гради укрепления,
за да погуби много души.
18 m Защото той презря клетвата и наруши договора;
и, ето, след като даде ръката си,
пак стори всичко това. Той няма да се отърве.
19 Затова така казва Господ Йехова :
Заклевам се в живота Си, наистина ще върна върху главата му
клетвата Ми, която е презрял,
и договора Ми, който е нарушил.
20 n Ще разпростра мрежата Си върху него
и ще се хване в примката Ми;
ще го закарам във Вавилон
и там ще се съдя с него за престъплението,
което извърши против Мен.
21 o И всичките му бежанци с всичките му полкове
ще паднат от меч,
а останалите ще се разпръснат към всички ветрища;
и ще познаете, че Аз, Господ , изговорих това.
22 p Така казва Господ Йехова :
Ще взема и от върха на високия кедър и ще го посадя;
ще откърша от върховете на младите му клончета едно крехко клонче
и ще го посадя на планина, висока и отлична;
23 q на високата Израилева планина ще го посадя;
и то ще изкара клончета, ще дава плод
и ще стане великолепен кедър;
под него ще обитават всички птици от всякакъв вид,
под сянката на клоните му ще живеят.
24 r И всички дървета на полето ще познаят,
че Аз, Господ , сниших високото дърво, възвисих ниското дърво,
изсуших зеленото дърво и направих сухото дърво да се раззелени.
Аз, Господ , изговорих това и ще го извърша.
Copyright information for BulProtRev