Ezekiel 19

Плач за Израилевите първенци

1 a При това надигни плач за Израилевите първенци и кажи: 2 Каква беше майка ти? Лъвица.
Лежеше между лъвовете,
хранеше лъвчетата си сред млади лъвове.
3 b Тя изхрани едно от лъвчетата си,
което, като стана млад лъв
и се научи да граби лов, ядеше хора.
4 c И народите чуха за него;
беше хванат в ямата им
и с куки го закараха в Египетската земя.
5 d А тя, като видя, че надеждата ѝ изчезна и се изгуби,
взе още едно от лъвчетата си
и направи и него млад лъв.
6 e И като ходеше между лъвовете,
стана млад лъв,
който, когато се научи да граби лов, ядеше хора.
7 Той познаваше палатите им
и запустяваше градовете им;
и от гласа на рева му
се ужасяваше земята и това, което я пълнеше.
8 f Тогава против него се опълчиха народите от околните области
и простряха върху него мрежите си;
той се хвана в ямата им.
9 g И с куки го сложиха в решетка
и го закараха при вавилонския цар;
вкараха го в крепост,
за да не се чуе вече гласът му
по Израилевите планини.
10 h Майка ти с жизненост като твоята
беше като лоза, посадена при вода;
стана плодоносна и клонеста
от многото води.
11 i По нея израснаха яки жезли
за скиптри на владетелите
и ръстът им стигна нависоко сред гъстите клончета,
и те се отличаваха с височината си
и с многото си отрасли.
12 j Но тя беше изтръгната с ярост,
беше хвърлена на земята
и източен вятър изсуши плода ѝ;
яките ѝ жезли се счупиха, изсъхнаха;
огънят ги изгори.
13 А сега тя е посадена в пустиня,
в суха и безводна земя.
14 k И огън излезе от един жезъл от клончетата ѝ
и изяде плода ѝ,
така че в нея вече няма жезъл, достатъчно як
за владетелски скиптър.
Това е плач и ще служи за плач.
Copyright information for BulProtRev