Ezekiel 20:40

40 a Защото на Моя свят хълм, на Израилевия висок хълм, казва Господ Йехова , там целият Израилев дом, всички в страната, ще Ми служат; там ще ги приема и там ще поискам приносите ви и първаците на даровете ви, както и всичките ви святи неща.
Copyright information for BulProtRev