Ezekiel 21

Пророчество за Вавилон, Божият меч

1 И Господнето слово дойде към мен и каза:

2 a Сине човешки, насочи лицето си към Йерусалим и направи да капне словото ти към святите места, и пророкувай против Израилевата земя;

3 b и кажи на Израилевата земя: Така казва Господ : Ето, Аз съм против теб и като изтегля меча Си от ножницата, ще изтребя от теб и праведния, и нечестивия.

4 c И така, понеже ще изтребя от теб и праведния, и нечестивия, затова мечът Ми ще излезе от ножницата си против всяка твар, от юг до север;

5 d и всяка твар ще познае, че Аз, Господ , изтеглих меча Си от ножницата му; няма да се върне вече.

6 e Затова ти, сине човешки, въздъхни; с превит кръст и с огорчение въздъхни пред тях.

7 f А когато те запитат: Защо въздишаш?, отговори: Поради известието, което иде; всяко сърце ще се стопи, всички ръце ще отслабват, всеки дух ще примре и всички колена ще станат като вода; ето, идва и ще се сбъдне, казва Господ Йехова .

8 И Господнето слово дойде към мен и каза:

9 g Сине човешки, пророкувай: Така казва Господ : Кажи: Меч! Меч се остри, още се излъсква;

10 остри се, за да извърши голямо клане; излъсква се, за да лъщи. И така, можем ли да се веселим? Това е жезълът на сина Ми, който презира всяко дърво.

11 h Даде се да се излъска, за да се държи в ръка; този меч е наострен и излъскан, за да се даде в ръката на погубителя.

12 i Извикай и ридай, сине човешки, защото той е върху народа Ми, върху всички Израилеви първенци; ужас нападна народа Ми поради меча; затова, удари го по бедрото си.

13 j Защото има изпитание; и какво ако и презиращият жезъл не би съществувал вече, казва Господ Йехова ?

14 k И така, ти, сине човешки, пророкувай и изплескай с ръце; и нека мечът удвои, нека мечът утрои броя на ранените – той е мечът на ранените големци, който ще ви обсади отвред.

15 l Нанесох ужаса на меча против всичките им порти, за да се стопи всяко сърце и за да се спъват по-често. Уви! Приго̀тви се, за да блести, нато̀чи се, за да коли.

16 m Стегни се, мечо, нападни надясно; насочи се, нападни наляво; накъдето и да се обърне лицето ти.

17 n И Аз ще плесна с ръце и ще удовлетворя яростта Си. Аз, Господ , изговорих това.

18 Господнето слово дойде пак към мен и каза:

19 При това, сине човешки, ти си определил два пътя, за да замине мечът на вавилонския цар; и двата ще излизат от същата земя; и направи показалец
21:19 От евр. ръка.
– направи го при началото на пътя за града.

20 p Определи път, за да мине мечът в Рава на амонците и в укрепения Йерусалим в Юдея.

21 Защото вавилонският цар се спря при разклонението на пътя, където започват двата пътя, за да гадае: разтърси стрелите, допита се до терафимите, прегледа черния дроб.

22 q В десницата му е жребият за Йерусалим, за да се поставят стеноломи, да се даде заповед за клане
21:22 От евр. отворят уста.
, да се издигне глас с възклицание, да се поставят стеноломи срещу портите, да се издигнат могили, да се съградят крепости.

23 s Но това ще бъде като суетно прорицание пред очите на онези, които им се заклеха; обаче той ще им напомни беззаконието, за да се хванат.

24 Затова така казва Господ Йехова : Понеже направихте да се помни беззаконието ви с откриването на престъпленията ви, така че да се явят греховете ви във всичките ви дела, понеже направихте себе си да бъдете спомнени, ще бъдете хванати в ръце.

25 t А ти, смъртоносно ранени, скверни княже Израилев, чийто ден е настъпил, когато беззаконието е стигнало до края си,

26 u така казва Господ Йехова : Снеми митрата и свали короната; тя няма вече да бъде такава, възвиси смирения, а смири възвисения.

27 v Аз ще я катурна, катурна, катурна, а и това няма да трае, докато дойде онзи, на когото принадлежи; и на него ще я дам.

28 w И ти, сине човешки, пророкувай: Така казва Господ Йехова за амонците и за тяхното укоряване. Кажи: Меч, меч е изтеглен – излъскан, за да коли, и блестящ, за да изтреби,

29 x докато те виждат за тебе суетно видение и докато предричат за тебе лъжа, от което ще бъдеш прострян на врата на смъртно ранените нечестивци, чийто ден е настъпил, когато беззаконието е стигнало до края си.

30 y Върни го в ножницата му. На мястото, където си бил създаден, в родната ти земя ще те съдя.

31 z Ще излея негодуванието Си върху тебе, с огнения Си гняв ще духна върху теб и ще те предам в ръцете на озверели мъже, които са способни да те погубят.

32 Ще станеш гориво за огън; кръвта ти ще бъде сред земята ти ; няма да има вече спомен за тебе; защото Аз, Господ , изговорих това.
Copyright information for BulProtRev