Ezekiel 24

Притча за врящия котел

1 А в деветата година, десетия месец, на десетия ден от месеца, Господнето слово пак дойде към мен и каза:

2 a Сине човешки, запиши си името на този ден, на същия този ден; защото в същия този ден вавилонският цар се доближи до Йерусалим.

3 b И произнесѝ притча към бунтовния дом, като им кажеш: Така казва Господ Йехова : Сложи котела, сложи, налей също вода в него.

4 Събери в него късовете за варене, всеки добър къс, бедро и рамо; напълни го с отбрани кости.

5 Вземи отбраните от стадото, натрупай и кости под него; направи го да ври добре и костите в него да се сварят.

6 c Защото така казва Господ Йехова : Горко на кръвопролитния град, на котела, чиято ръжда е на него и чиято ръжда не се е очистила от него! Извади от него късовете му, без да се хвърли жребий за тях.

7 d Защото кръвта му е сред него; тя я изложи на гол камък; не я изля на земята, за да се покрие с пръст.

8 e Аз изложих на гол камък кръвта, която изля, за да не се покрие, за да направя да избухне ярост, за да извърши въздаяние.

9 f Затова така казва Господ Йехова : Горко на кръвопролитния град! Защото и Аз ще направя по-голяма огнена грамада.

10 Натрупай дървата, сгорещете огъня, свари добре месото, сгъсти варивото и нека костите изгорят.

11 g Тогава сложи котела празен на въглищата, за да се нажежи медта му и да изгори, и да се стопи в него нечистотата му, за да се изгори ръждата му.

12 Уморил се е от трудовете си, но пак многото му ръжда не се очиства от него; ръждата му даже в огъня не се очиства.

13 h Понеже Аз те чистех, а ти не се очисти, затова поради гнусния ти разврат няма вече да се очистиш от нечистотата си, докато не уталожа върху теб яростта Си.

14 i Аз, Господ , го изговорих; това ще се сбъдне и ще го извърша; няма да отстъпя, няма да пощадя и няма да се разкая; според постъпките ти и според делата ти ще те съдя, казва Господ Йехова .

15 При това Господнето слово дойде към мен и каза:

16 Сине човешки, Аз с един удар ще отнема от тебе желанието на очите ти; а ти да не жалееш или плачеш, нито да потекат сълзите ти.

17 j Въздишай, но не на глас, да не жалееш за мъртви; завий превръзката на главата си и обуй обувките на краката си; да не покриеш устните си, нито да ядеш хляба на жалеещите хора.

18 И така, говорих на народа сутринта, а вечерта жена ми умря; и сутринта направих, както ми беше заповядано.

19 k Тогава народът ми каза: Няма ли да ни обясниш какво значи за нас това, което правиш?

20 Тогава им отвърнах: Господнето слово дойде към мен и каза:

21 l Говори на Израилевия дом: Така казва Господ Йехова : Ето, ще оскверня светилището Си, силата ви, с която се гордеете, желаното за очите ви и това, за което душите ви милеят; и синовете и дъщерите ви, които сте оставили, ще паднат от меч.

22 m И вие ще направите, както направих аз; няма да покриете устните си и няма да ядете хляб на жалеещи хора;

23 n превръзките на главите ви ще бъдат на главите ви и обувките – на краката ви; няма да жалеете, нито да плачете, а ще се стопите в беззаконията си и ще охкате един към друг.

24 o Така Йезекиил ще ви бъде знамение; всичко, което направи той, ще направите и вие; когато настане това, тогава ще познаете, че Аз съм Господ Йехова .

25 p А колкото до тебе, сине човешки, в онзи ден, когато им отнема силата и славата, на която се радват, желанието на очите и милите на душите им, синовете и дъщерите им –

26 q в онзи ден няма ли да дойде при теб онзи, който избягва, за да извести това в ушите ти?

27 В онзи ден устата ти ще се отворят към онзи, който избягва, ще говориш и няма да бъдеш вече ням; така ще им бъдеш знамение; и те ще познаят, че Аз съм Господ .
Copyright information for BulProtRev