Ezekiel 29

Пророчество за Египет

1 В десетата година, в десетия месец, на дванадесетия ден от месеца, Господнето слово дойде към мен и каза:

2 a Сине човешки, насочи лицето си против египетския цар фараона и пророкувай против него и против целия Египет.

3 b Говори и кажи: Така казва Господ Йехова : Ето, Аз съм против тебе, фараоне, египетски царю, великото чудовище
29:3 Т.е. крокодилът.
, което лежиш сред реките си и казваш: Реката ми е моя; аз я направих за себе си.

4 d Аз ще сложа въдици в челюстите ти и рибите в реките ти ще прилепя за люспите ти; и ще те извлека от реките ти с всичките риби в реките ти, прилепнали към люспите ти.

5 e Ще те изхвърля в пустинята, теб и всичките риби в реките ти; ще паднеш на отвореното поле; няма да бъдеш събран, нито прибран; дадох те на земните зверове и на небесните птици за храна.

6 f И всички египетски жители ще познаят, че Аз съм Господ ; защото бяха жезъл от тръстика за Израилевия дом.

7 g Когато те взеха в ръка, ти се счупи и промуши рамото на всички тях; и когато се облегнаха на тебе, ти се сломи и разклати кръста на всички тях.

8 h Затова така казва Господ Йехова : Ето, ще докарам меч върху теб и ще изтребя от теб и човек, и животно.

9 И Египетската земя ще бъде опустошена и пуста; и ще познаят, че Аз съм Господ , защото каза: Реката е моя и аз я направих.

10 i Затова, ето, Аз съм против теб и реката ти; и ще превърна Египетската земя в пустош, разорение и опустошение – от Мигдол до Сиина и до границата на Етиопия.

11 j Човешки крак няма да мине през нея, нито крак на животно ще мине през нея, нито ще бъде населена за четиридесет години.

12 k Тогава ще превърна Египетската земя в пустиня между опустошените страни и градовете ѝ ще бъдат пусти за четиридесет години между разорените градове; и ще разсея египтяните между народите и ще ги разпръсна по страните.

13 l Но така казва Господ Йехова : На края на четиридесетте години ще събера египтяните от племената, между които бяха разпръснати;

14 m и ще доведа египетските пленници, ще ги върна в земята Патрос, в родната им земя, и ще бъдат там унижено царство.

15 Ще бъде най-униженото от царствата и няма да се издигне вече над народите; защото ще ги намаля, за да не владеят вече над народите.

16 n Израилевият дом няма да уповава вече на Египет, така че да му напомня беззаконието, когато погледнат към тях за помощ; и те ще познаят, че Аз съм Господ Йехова .

17 И в двадесет и седмата година, в първия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мен и каза:

18 o Сине човешки, вавилонският цар Навуходоносор накара войската си да извърши една толкова голяма работа против Тир, че всяка глава стана плешива и всяко рамо – ожулено; но пак не получи заплата за Тир – нито той, нито войската му, за работата, която извърши против него.

19 Затова така казва Господ Йехова : Ето, Аз давам Египетската земя на вавилонския цар Навуходоносор; той ще откара многобройното ѝ население, ще я обере и ще вземе плячка от нея; и това ще бъде заплатата на войската му.

20 p Дадох му Египетската земя срещу труда, който положи, понеже се трудиха за Мене, казва Господ Йехова .

21 q В онзи ден ще направя да израсте рог на Израилевия дом и ще ти дам да отвориш уста сред тях; и ще познаят, че Аз съм Господ .
Copyright information for BulProtRev