Ezekiel 31

Притча за падането на кедъра (Египет)

1 В единадесетата година, в третия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мен и каза:

2 a Сине човешки, кажи на египетския цар фараон и на множеството му: На кого си се уподобил ти във величието си?

3 b Ето, асириецът беше кедър в Ливан с хубави клони, с дебела сянка и висок ръст; и върхът му беше сред гъсти клончета.

4 c Водите го хранеха, бездната го отрастваше с реките си, които течаха около посаждението му; и изпращаше каналите си по всички дървета на полето.

5 d Затова ръстът му се издигна над всички дървета на полето, клоните му се умножиха и като растеше, клончетата му се разпростряха поради изобилните води.

6 e Всички небесни птици правеха гнезда в клончетата му; и всички полски животни раждаха под клоните му; а под сянката му живееха всички големи народи.

7 Така беше красив по големината си и по дължината на клоните си; защото корените му бяха при много води.

8 f Кедрите в Божията градина не можеха да го скрият; елхите не се сравняваха с клоните му и кестените не приличаха на клончетата му; никакво дърво в Божията градина не се сравняваше с него по красотата му.

9 Направих го красив с многото му клони; така че всички едемски дървета, които бяха в Божията градина, му завиждаха.

10 g Затова така казва Господ Йехова : Понеже ти си се издигнал високо и понеже си вдигнал върха си между гъстите клончета, и сърцето му се надигна поради височината му,

11 затова ще го предам в ръката на силния от народите, който непременно ще се разправи с него; изпъдих го поради нечестието му.

12 h Чужденци, страшните между народите, го отсякоха и го оставиха; клончетата му паднаха по планините и по всички долини и клоните му се строшиха по всички потоци на земята; и всичките народи на света слязоха от сянката му и го изоставиха.

13 i На трупа му ще си починат всички небесни птици и върху клоните му ще бъдат всички животни от полето,

14 j за да не се възвиси във височината си никое от дърветата край водите, нито да издигне върха си между гъстите клончета, и за да не се надигат, поради височината си, техните великани – да! – всички, които се поят с вода; защото те всички са предадени на смърт в найдълбоките места на света, подобно на всички други човешки синове, с онези, които слизат в ямата.

15 Така казва Господ Йехова : В деня, когато той слезе в преизподнята, причиних жалеене; покрих бездната за него и направих да престанат реките ѝ, така че големите води се спряха; и направих да жалее за него Ливан и всички дървета на полето повехнаха за него.

16 k Направих народите да потреперят при шума на падането му, когато го свалих в преизподнята с онези, които слизат в ямата; и всички едемски дървета, отбраните и добрите ливански дървета, всичките пиещи води, се утешиха в найдълбоките места на света.

17 l И те, и онези, които бяха негова мишца, които живееха под сянката му сред народите, слязоха в преизподнята, подобно на него, при убитите от меч.

18 m На кого си се уподобил така по слава и величие между едемските дървета? Независимо от това ще бъдеш свален, както всички други едемски дървета, в найдълбоките места на света; ще лежиш сред необрязаните, с убитите от меч. Така ще стане с фараона и цялото му множество, казва Господ Йехова .
Copyright information for BulProtRev