Ezekiel 34

Пророчеството за Израилевите пастири

1 И Господнето слово дойде към мен и каза:

2 a Сине човешки, пророкувай против Израилевите пастири, пророкувай и им кажи: Така казва Господ Йехова на пастирите: Горко на Израилевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадата?

3 b Вие ядете тлъстината, обличате се с въ̀лната и колите угоените, но не пасете стадата.

4 c Не подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, не превързахте ранената, не докарахте заблудилата се, нито потърсихте изгубената; а с насилие и строгост властвахте над тях.

5 d Те се разпръснаха, понеже нямаше пастир, и, като се разпръснаха, станаха храна на всички полски зверове.

6 Моите овце се скитаха по всички планини и по всеки висок хълм, дори овцете Ми бяха разпръснати по целия свят; и нямаше кой да ги потърси или подири.

7 Затова слушайте, пастири, Господнето слово:

8 e Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова , понеже стадото Ми стана плячка и овцете Ми станаха храна на всичките полски зверове, защото нямаше пастир и пастирите Ми не потърсиха овцете Ми, а пасяха себе си и не пасяха овцете,

9 затова слушайте, пастири, Господнето слово:

10 f Така казва Господ Йехова : Ето, Аз съм против пастирите; и ще изискам овцете Си от ръцете им и ще ги направя да не пасат вече овцете; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата им, за да не им бъдат за храна.

11 Защото така казва Господ Йехова : Ето, Аз, самият Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря.

12 g Както овчарят дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите си овце, така и Аз ще подиря овцете Си и ще ги избавя от всички места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден.

13 h Ще ги изведа от племената и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им и ще ги паса на Израилевите хълмове близо до потоците и по всички населени места в тяхната земя.

14 i Ще ги паса на добро пасбище и кошарата им ще бъде на високите Израилеви хълмове; там ще почиват в добра кошара и ще пасат тлъсто пасбище върху Израилевите хълмове.

15 Самият Аз ще паса овцете Си и Аз ще ги успокоя, казва Господ Йехова .

16 j Ще потърся изгубената и ще докарам изгонената, ще превържа ранената и ще подкрепя немощната, но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса.

17 k А колкото до вас, паство Мое, така говори Господ Йехова : Ето, Аз ще съдя между овца и овца, между овца и овни и козли.

18 Малко ли ви е, че пасете на доброто пасбище и тъпчете с краката си останалата част от пасбището си? И че пиете бистра вода и мътите с краката си останалата?

19 А овцете Ми пасат утъпканото от вашите крака и пият вода, размътена с вашите крака.

20 l Затова така им казва Господ Йехова : Ето, Аз, самият Аз, ще съдя между угоена овца и мършава овца.

21 Понеже тласкате с хълбока и рамената си и бодете с рогата си всички болни, докато ги разпръснете далеч,

22 m затова Аз ще избавя овцете Си и няма да бъдат вече за плячка; и ще съдя между овца и овца.

23 n И ще поставя над тях един пастир, слугата Си Давид, който ще ги пасе; той ще ги пасе и той ще им бъде пастир.

24 o Аз, Господ , ще им бъда Бог и слугата Ми Давид – княз между тях; Аз, Господ , изговорих това.

25 p И като сключа с тях завет за мир, ще премахна лютите зверове от земята, така че те ще живеят безопасно в пустинята и ще спят в горите.

26 q Ще направя тях и местата около хълма Си за благословение; и ще изпращам дъжда на времето му; дъжд на благословение ще бъде.

27 r Полските дървета ще дават плода си и земята ще даде произведението си; и те ще бъдат в безопасност в земята си и ще познаят, че Аз съм Господ , когато строша оковите на хомота им и ги освободя от ръката на онези, които са ги поробили.

28 s Те няма да бъдат вече плячка на народите и земните зверове няма да ги изяждат; а ще живеят в безопасност и няма да има кой да ги плаши.

29 t После ще им направя прочуто по плодородие садене; и те няма вече да гинат от глад в земята, нито ще понасят вече хулене от народите.

30 u И ще познаят, че Аз, Господ , техният Бог, съм с тях и че те, Израилевият дом, са Мой народ, казва Господ Йехова .

31 v И вие, хора, сте Мои овце, овцете на пасбището Ми, и Аз съм ваш Бог, казва Господ Йехова .
Copyright information for BulProtRev