Ezekiel 35

Пророчество за Едом

1 При това Господнето слово дойде към мен и каза:

2 a Сине човешки, насочи лицето си против хълма Сиир и пророкувай против него, като му кажеш:

3 b Така казва Господ Йехова : Ето, хълме Сиир, Аз съм против тебе; ще простра ръката Си против теб и ще те превърна в опустошение, и ще бъдеш за учудване.

4 c Ще разоря градовете ти и ти ще запустееш; и ще познаеш, че Аз съм Господ .

5 d Понеже си хранил непрекъсната омраза и си предал израилтяните на силата на меча във времето на бедствието им, когато беззаконието им е стигнало до края си;

6 e затова, заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова , ще те предам на кръв и кръв ще те преследва; понеже не си намразил кръвта, то кръв ще те преследва.

7 f Така ще направя хълма Сиир да бъде за учудване и да запустее; и ще изтребя от него и онзи, който минава, и онзи, който се връща.

8 g Ще напълня планините му с убитите му; по хълмовете ти, по долините ти и по всичките ти реки ще паднат убитите от меч.

9 h Ще те превърна във вечно опустошение и градовете ти няма да се населят; и ще познаете, че Аз съм Господ .

10 i Понеже си казал: Тези два народа и тези две страни ще бъдат мои и ние ще ги владеем, ако и да е бил Господ там,

11 j затова, заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова , ще постъпя според гнева и завистта, която си показал поради омразата си към тях; и ще им бъда познат, когато те съдя.

12 k И ти ще познаеш, че Аз, Господ , чух всички хули, които си произнесъл против Израилевите планини, като си казал: Те запустяха; на нас са дадени за храна.

13 l С устата си говорихте високомерно против Мен и казахте много думи против Мен, Аз чух.

14 m Така казва Господ Йехова : Когато се весели целият свят, Аз ще те направя пуст.

15 n Както си се развеселил затова, че запустя наследството на Израилевия дом, така ще направя на тебе; ще запустееш, хълме Сиир, и целият Едом – да! – целият; и ще познаят, че Аз съм Господ .
Copyright information for BulProtRev