Ezekiel 37

Пророчество за възкресението – видение за поле със сухи кости

1 a Господнята ръка беше върху мен и ме изведе чрез Господния Дух, и ме постави сред поле, което беше пълно с кости.

2 И ме преведе край тях наоколо; и, ето, имаше твърде много по отвореното поле и бяха твърде сухи.

3 b Той ми каза: Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? Аз отговорих: Господи Йехова , Ти знаеш.

4 Пак ми каза: Пророкувай над тези кости и им кажи: Сухи кости, слушайте Господнето слово.

5 c Така казва Господ Йехова на тези кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух и ще оживеете;

6 d ще сложа и жили върху вас, ще ви облека в плът и ще ви покрия с кожа, и като вложа дух у вас, ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм Господ .

7 И така, пророкувах, както ми беше заповядано; и като пророкувах, започна да гърми и, ето, трус, и костите се събираха, кост с костта си.

8 А като погледнах, видях, че жили и плът израснаха по тях и кожа ги покри отгоре; дух обаче нямаше в тях.

9 e Тогава ми каза: Пророкувай за духа; пророкувай, сине човешки, и кажи на духа: Така казва Господ Йехова : Ела, дух, от четирите ветрища и духни върху тези убити, за да оживеят.

10 f И така, пророкувах, както ми заповяда; и духът влезе в тях и те оживяха; и се изправиха на краката си, една твърде голяма войска.

11 g Тогава ми каза: Сине човешки, тези кости са целият Израилев дом. Ето, те казват: Костите ни изсъхнаха и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали.

12 h Затова пророкувай и им кажи: Така казва Господ Йехова : Ето, народе Мой, Аз ще отворя гробовете ви и като ви изведа от тях, ще ви заведа в Израилевата земя.

13 И ще познаете, народе Мой, че Аз съм Господ , когато отворя гробовете ви и ви изведа от тях.

14 i След като вложа Духа Си у вас, ще оживеете; и ще ви отведа във вашата земя; и ще познаете, че Аз, Господ , изговорих това и го извърших, казва Господ .

Юда и Израил – едно царство

15 Господнето слово пак дойде към мен и каза:

16 j Ти, сине човешки, си вземи един жезъл и напиши на него: За Юда и за другарите му, израилтяните; тогава вземи друг жезъл и напиши на него: За Йосиф, жезъла на Ефрем, и другарите му, целия Израилев дом.

17 k И ги съедини един с друг в един жезъл, за да станат един в ръката ти.

18 l А когато народът ти продума и те запитат: Няма ли да ни обясниш какво искаш да кажеш с това?

19 m Отговори им: Така казва Господ Йехова : Ето, Аз ще взема Йосифовия жезъл, който е в ръката на Ефрем и на другарите му, Израилевите племена, и ще ги прибавя към него, към Юдовия жезъл, и ще ги направя един жезъл; те ще бъдат един в ръката Ми.

20 n А жезлите, на които си написал, нека бъдат в ръката ти пред очите им.

21 o И им кажи: Така казва Господ Йехова : Ето, Аз ще взема израилтяните изсред народите, където са отишли, и като ги събера отвсякъде, ще ги доведа в земята им;

22 p и ще ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини; един цар ще царува над всички тях; и няма да бъдат вече два народа, нито ще бъдат занапред разделени в две царства.

23 q Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с кое да било от престъпленията си; а ще ги избавя от всички отстъпления, с които са съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мой народ и Аз ще бъда техен Бог.

24 r И слугата Ми Давид ще им бъде цар; над всички тях ще има един пастир; и те ще постъпват според заповедите Ми, ще пазят наредбите Ми и ще ги изпълняват.

25 s Също ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Яков, където живяха бащите ви; в нея ще живеят те, децата им и внуците им довека; и слугата Ми Давид ще им бъде княз довека.

26 t При това ще сключа с тях завет за мир, който ще бъде вечен завет с тях; и като ги настаня, ще ги умножа и ще положа светилището Си сред тях довека.

27 u И скинията Ми ще бъде сред тях; и Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ.

28 v Тогава народите ще познаят, че Аз, Господ , освещавам Израил, когато светилището Ми бъде сред тях довека.
Copyright information for BulProtRev