Ezekiel 41

Описание на новия храм

1 После ме заведе в храма; и като измери стълбовете, те имаха шест лакти широчина отсам и шест лакти широчина оттам, според широчината на скинията.

2 Широчината на входа беше десет лакти; страните на входа бяха пет лакти отсам и пет лакти оттам; и като измери дължината на храма, беше четиридесет лакти, а широчината му – двадесет лакти.

3 Тогава влезе по-навътре; и като измери всеки стълб на входа, имаха два лакътя и входът – шест лакти, и широчината на входа – седем лакти.

4 a И като измери дължината му, беше двадесет лакти и широчината – двадесет лакти, според широчината на храма. И ми каза: Това е пресвятото място.

5 Тогава измери стената на дома; тя имаше шест лакти; а широчината на страничните стаи, които бяха около дома на всяка страна, беше четири лакти.

6 b Страничните стаи бяха на три етажа – стая върху стая и тридесет на ред; и влизаха в стената, която принадлежеше на дома за страничните стаи околовръст, за да се държат здраво, без да се държат за стената на дома.

7 c Страничните стаи се разширяваха; имаше и вита стълба, която водеше в страничните стаи, защото витата стълба на дома водеше нагоре околовръст на дома; затова домът ставаше по-широк нагоре; и така се изкачваха от долния етаж до най-горния през средния.

8 d И видях, че домът беше висок от всяка страна; основите на страничните стаи бяха една цяла тръстика от шест големи лакти.

9 Външната стена на страничните стаи беше пет лакти широка; и оставеното празно място беше за страничните стаи, които принадлежаха на дома.

10 Между стаите имаше двадесет лакти разстояние около дома на всяка страна.

11 Вратите на страничните стаи бяха към оставеното място – една врата към север и една врата към юг; и широчината на оставеното място беше пет лакти околовръст.

12 А зданието, което беше пред отделеното място към западната страна, беше седемдесет лакти широко; стената на зданието беше пет лакти дебела околовръст, а дължината му – деветдесет лакти.

13 И така, като измери дома, беше сто лакти дълъг; и отделеното място, зданието и стените му – сто лакти дълги.

14 Също и широчината на лицето на дома и на отделеното място към изток беше сто лакти.

15 И като измери дължината на зданието, което беше в лицето на отделеното място зад него, и галериите му отсам и оттам, те имаха сто лакти; измери и вътрешния храм, преддверията на двора,

16 e праговете, затворените прозорци и галериите наоколо в трите им етажа, срещу прага, облечени с дърво околовръст от земята до прозорците (а прозорците бяха покрити),

17 до над вратата, до вътрешния дом и извън, и през цялата стена околовръст отвътре и отвън; всичко беше според мерките.

18 f То беше изработено с херувими и палми, така че имаше палма между херувим и херувим. Всеки херувим имаше две лица,

19 g така че имаше човешко лице към палмата отсам, а лице на млад лъв – към палмата оттам; така беше изработено по целия дом околовръст.

20 От пода до над вратата бяха изработени херувими и палми; такава беше стената на храма.

21 Колкото до храма, стълбовете му бяха квадратни, а колкото до лицето на светилището, изгледът му беше като изгледа на храма.

22 h Олтарът беше дървен, три лакти висок и два лакътя дълъг; и ъглите му, подножието му и страните му бяха дървени. И той ми каза: Това е трапезата, която стои пред Господа .

23 i А храмът и светилището имаха две врати;

24 вратите имаха по две крила, две движещи се крила, две крила за едната врата и две крила за другата.

25 И по тях, по вратите на храма, бяха изработени херувими и палми, както бяха работени по стените; а по лицето на преддверието отвън имаше дебели дъски.

26 j Имаше затворени прозорци и палми отсам и оттам от страните на преддверието и по страничните стаи на дома, и по дебелите дъски.
Copyright information for BulProtRev