Ezekiel 5

1 a А ти, сине човешки, вземи остър нож, т. е. вземи бръснарски бръснач и си обръсни главата и брадата; после вземи везни и претегли и раздели космите.

2 b Една трета част изгори в огъня сред града, когато се изпълнят дните на обсадата, а една трета част вземи и я насечи с ножа от всяка страна; и една трета част разпръсни по въздуха и Аз ще изтегля меч след тях.

3 c А от тези вземи няколко и ги вържи в полите си.

4 d После и от тези вземи малко, хвърли ги сред огъня и ги изгори в него; оттук ще излезе огън по целия Израилев дом.

5 Така казва Господ Йехова : Това е Йерусалим.
Аз го поставих сред народите;
и разни страни го обикалят.
6 Но той се разбунтува против законите Ми, като извърши беззаконие повече от народите,
и против повеленията Ми – повече от страните, които са около него;
защото отхвърлиха наредбите Ми
и не постъпваха според повеленията Ми.
7 e Затова така казва Господ Йехова :
Понеже вие сте по-немирни от народите, които са около вас,
като не постъпвахте според наредбите Ми
и не пазихте законите Ми,
нито даже последвахте постановленията
на народите, които са около вас,
8 затова така казва Господ Йехова :
Ето, и Аз съм против теб
и ще извърша съд сред тебе пред очите на народите.
9 f Поради всички твои мерзости
ще ти направя онова, което никога не съм направил,
нито ще направя някога подобно на него.
10 g Затова бащи ще изядат децата си сред теб
и деца ще изядат бащите си;
и Аз ще извърша съд над теб,
а всички останали от тебе ще разпръсна по всички ветрища.
11 h Затова, заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова ,
понеже ти оскверни светилището Ми
с всичките си мерзости
и с всичките си гнусоти,
затова Аз непременно ще те отрежа;
окото Ми няма да те пощади
и Аз няма да покажа милост.
12 i Една трета част от тебе ще измрат от мор
и ще бъдат довършени сред теб от глад;
и една трета част ще паднат около теб от меч;
а една трета част ще разпръсна по всички ветрища
и ще изтегля меч след тях.
13 j Така ще се изчерпи гневът Ми
и Аз ще удовлетворя яростта Си върху тях,
и ще бъда удовлетворен;
и те ще познаят, че Аз, Господ , говорих в ревността Си,
когато изчерпя яростта Си против тях.
14 k При това пред всеки, който минава,
ще те направя пустиня и предмет на укор
между народите, които са около теб.
15 l И така, това ще бъде за укор и присмех,
за поука и удивление
на народите, които са около тебе,
когато извърша над тебе съд с гняв,
с ярост и яростни изобличения;
Аз, Господ , говорих това.
16 m Когато изпратя върху тях злите стрели на глада, изтребителите, които ще изпратя, за да ви изтребят,
ще усиля още и глада у вас
и ще строша подпорката ви от хляба.
17 n Ще пратя върху вас и глад, и люти зверове,
които ще те оставят без деца;
мор и кръв ще преминат през теб;
и ще нанеса меч върху теб;
Аз, Господ , говорих това.
Copyright information for BulProtRev