Ezekiel 6

Бог осъжда идолопоклонството

1 И Господнето слово дойде към мен и казваше:

2 a Сине човешки, насочи лицето си към Израилевите планини и пророкувай на тях, като кажеш: 3 b Планини Израилеви, слушайте словото на Господа Йехова .
Така казва Господ Йехова към планините и хълмовете,
към урвите и долините:
Ето, Аз ще нанеса върху вас меч
и ще разоря високите ви места.
4 c Жертвениците ви ще бъдат изоставени
и кумирите ви на слънцето ще се строшат;
и ще тръшна пред идолите ви избитите ви мъже.
5 И ще постеля труповете на израилтяните
пред идолите им
и ще разпръсна костите ви
около жертвениците ви.
6 Навсякъде, където живеете, градовете ще бъдат запустени
и високите места ще бъдат изоставени,
за да запустеят и да се развалят жертвениците ви,
идолите ви да се строшат и да изчезнат,
кумирите ви на слънцето да бъдат съсечени
и изделията ви да бъдат унищожени.
7 d Също и избитите ще паднат сред вас;
и ще разберат, че Аз съм Господ .
8 e Ще оставя обаче остатък,
като ще имате между народите някои избегнали от меча,
когато бъдете разпръснати по разни страни.
9 f И колкото от вас избегнат,
ще Ме помнят между народите,
където ще бъдат отведени пленници,
как съм бил съкрушен поради блудното им сърце,
което се отклони от Мен,
и поради очите им, които блудстват след идолите им;
и ще се отвращават от себе си
поради злините, които са вършили във всичките си мерзости.
10 И ще познаят, че Аз, Господ ,
не съм казал напразно,
че щях да им сторя това зло.
11 g Така казва Господ Йехова :
Плесни с ръката си
и тропни с крака си, и кажи:
Горко поради всички лоши мерзости на Израилевия дом!
Защото ще паднат от меч, глад и мор.
12 h Далечният ще умре от мор
и близкият ще падне от меч,
а който остане и бъде обсаден, ще умре от глад;
така ще изчерпя яростта Си над тях.
13 i И ще познаете, че Аз съм Господ ,
когато убитите им лежат между идолите им,
около жертвениците им,
на всеки висок хълм,
по високите върхове на планините,
под всяко зелено дърво
и под всеки гъстолист дъб,
на мястото, където принасяха благоухание
на всичките си идоли.
14 j И Аз ще простра ръката Си върху тях
и ще направя земята пуста –
по-пуста от пустинята към Дивлат –
във всички места, където живеят;
и те ще познаят, че Аз съм Господ .
Copyright information for BulProtRev