Ezra 1

Книгите на Ездра и Неемия първоначално са образували едно цяло. Те са разделени от Ориген през III в. сл. Хр., а по-късно – и в латинския превод на Библията – Вулгата (V в. сл. Хр.).

През 539 г. пр. Хр. мидяните и персите, предвождани от Кир Велики, превземат Вавилон и с това окончателно слагат край на вавилонското царство. Това довежда и до завръщането на много от пленените евреи в родината им. Връщането на Ездра и Неемия в Йерусалим и тяхната дейност за възстановяването на града са в основата на повествованието на двете книги. Съществува предположение, че Ездра е техен автор, но данните за това са противоречиви. Приема се, че книгите са написани между 430-400 г. пр. Хр.

Книгата на Ездра цели да убеди върналите се от плен юдеи, че Бог продължава да се грижи за тях, като възстановява истинското богопочитание. Текстът е съставен въз основа на множество документи, чрез които се обхваща историята на Израил в периода между разрушаването на Йерусалим от Навуходоносор и Макавейските войни. В първата част на книгата е отразено връщането на юдеите от плен и възстановяването на храма (гл. 1 – 6). Във втората част се описва пристигането на Ездра в Йерусалим и възстановяването на градската община (гл. 7 – 10).

Акцент в повествованието е значението на Божието слово за народа (1:1, 3:2, 7:10, 10:3). Това е много важно благодеяние, защото тези събития стават по време на последните старозаветни пророци Агей, Захария и Малахия. Оттук нататък Израил трябва да живее единствено според писаното Божие слово и пророческите наставления.

ВРЪЩАНЕ ОТ ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ

( 1:1—2:70 )

Персийският цар Кир освобождава евреите

1 a В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господнето слово, изговорено чрез устата на Йеремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир и той прогласи по цялото си царство, още и писмено обяви:

2 b Така казва персийският цар Кир: Небесният Бог Йехова ми е дал всички царства на света; и Той ми е заръчал да Му построя дом в Йерусалим, който е в Юдея.

3 c И така, който между вас, от целия Негов народ, е наклонен, неговият Бог да бъде с него, нека излезе в Йерусалим, който е в Юдея, и нека построи на Йехова , Израилевия Бог (Той е Бог), дома, който е в Йерусалим.

4На всеки, който е оцелял, в каквото и да било място, където е пришълец, нека му помогнат мъжете на онова място със сребро и злато, с имот и добитък, освен това, което доброволно би било принесено за Божия дом, който е в Йерусалим.

5 d Тогава станаха началниците на бащините домове на Юда и Вениамин и свещениците, и левитите, с всички, на които Бог подбуди духа да излязат, за да построят Господния дом, който е в Йерусалим.

6И всичките им съседи им помагаха със сребърни вещи, със злато, имот, добитък и скъпоценни неща, освен всичко това, което доброволно беше принасяно.

7 e Цар Кир извади вещите на Господния дом, които Навуходоносор беше донесъл от Йерусалим и сложил в храма на боговете си –

8 f тях извади персийският цар Кир чрез съкровищника Митридат и ги брои на управителя на Юда Сасавасар.

9И ето числото им: тридесет златни легена, хиляда сребърни легена, двадесет и девет ножа,

10тридесет златни блюда, четиристотин и десет сребърни блюда от втори вид и хиляда други съдове.

11Всички златни и сребърни съдове бяха пет хиляди и четиристотин – всички тях Сасавасар занесе, когато пленниците се върнаха от Вавилон в Йерусалим.
Copyright information for BulProtRev