Ezra 10

1 a А докато Ездра се молеше и се изповядваше с плач, паднал пред Божия дом, при него се събра от Израил едно много голямо множество мъже, жени и деца; защото народът плачеше много горчиво.

2 b Тогава Сехания, Ехииловият син, от Еламовите потомци, проговори и каза на Ездра: Ние извършихме престъпление против своя Бог, като взехме чужденки от племената на земята; все пак обаче сега има надежда за Израил относно това.

3 c И така, сега нека сключим завет с нашия Бог да напуснем всички тези жени и родените от тях, съгласно съвета на господаря
10:3 Или: Господ.
ми и на онези, които треперят от заповедта на нашия Бог, и нека постъпим според закона.

4 e Стани, защото това нещо принадлежи на теб; и ние сме с тебе; бъди храбър и действай.

5 f Тогава Ездра стана и закле началниците на свещениците, на левитите и на целия Израил, че ще постъпят според това заявление. И те се заклеха.

6 g Тогава Ездра стана отпред Божия дом и отиде в стаята на Йоанан, Елиасивовия син; но когато стигна там, не яде хляб и не пи вода, защото тъжеше за престъплението на онези, които са били в плена.

7 После прогласиха по Юдея и Йерусалим между всички, върнали се от плена, да се съберат в Йерусалим

8 и да бъде конфискуван целият имот на всеки, който не би дошъл в срок от три дни според решението на началниците и старейшините, и сам той да бъде отлъчен от обществото на онези, които са били в плен.

9 h И така, за три дни в Йерусалим се събраха всички Юдови и Вениаминови мъже. Беше деветият месец, на двадесетия ден от месеца; и целият народ, като седеше в двора пред Божия дом, трепереше поради това нещо и от поройния дъжд.

10 Тогава свещеник Ездра стана и им каза: Вие сте извършили престъпление, като сте взели чужденки за жени, и сте увеличили виновността на Израил.

11 i И така, сега се изповядайте на Господа , Бога на бащите си, и изпълнете волята Му, и се отлъчете от племената на тази земя и от чужденките жени.

12 Тогава цялото събрание отговори със силен глас: Както си казал, така подобава на нас да направим.

13 Народът обаче е много и понеже времето е много дъждовно, не можем да стоим вън; при това работата не е за един ден, нито за два, защото сме мнозина, които сме съгрешили в това.

14 j Затова нека нашите първенци бъдат назначени да надзирават тази работа за цялото общество и в определени времена нека идват пред тях всички, които са взели за жени чужденки по нашите градове, и заедно с тях старейшините на всеки град и съдиите му, докато се отвърне от нас пламенният гняв на нашия Бог поради това.

15 И понеже само Йонатан, Асаиловият син, и Яазия, Текуевият син, станаха да се противят, с Месулам и левита Саватай, които ги подкрепиха,

16 затова завърналите се от плена постъпиха така; и към свещеника Ездра се отделиха някои началници на бащини домове, според бащините си домове, всеки по име; и те седнаха на първия ден от десетия месец да изследват тази работа.

17 И до първия ден от първия месец свършиха с всички мъже, които бяха взели за жени чужденки.

18 Между потомците на свещениците се намериха такива, които бяха взели за жени чужденки: от синовете на Исус, Йоседековия син, и братята му – Маасия, Елиезер, Ярив и Годолия.

19 k Те дадоха ръцете си в обещание, че ще напуснат жените си; и като престъпници принесоха за престъплението си овен от стадото.

20 А от Емировите потомци – Ананий и Зевадия;

21 от Харимовите потомци – Маасия, Илия, Семая, Ехиил и Озия.

22 От Пасхоровите потомци – Елиоинай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Йозавад и Еласа.

23 А от левитите: Йозавад, Семей, Келайя (който е Келита), Петайя, Юда и Елиезер.

24 От певците – Елиасив; и от вратарите: Селум, Телем и Урий.

25 А от Израил, от Фаросовите потомци: Рамия, Езия, Мелхия, Миамин, Елеазар, Мелхия и Ванайя.

26 От Еламовите потомци: Матания, Захария, Ехиил, Авдий, Еримот и Илия.

27 От Затуевите потомци: Елиоинай, Елиасив, Матания, Еримот, Завад и Азиза.

28 От Виваевите потомци: Йоанан, Анания, Завай и Атлай.

29 От Ваниевите потомци: Месулам, Малух, Адайя, Ясув, Сеал и Рамот.

30 От Фаат-моавовите потомци: Адна, Хелал, Ванайя, Маасия, Матания, Веселеил, Вануй и Манасия.

31 От Харимовите потомци: Елиезер, Есия, Мелхия, Семая и Симеон,

32 Вениамин, Малух и Самария.

33 От Асумовите потомци: Матенай, Матата, Завад, Елифалет, Еремай, Манасия и Семей.

34 От Ваниевите потомци: Маадай, Амрам и Уил,

35 Ванайя, Ведейя, Хелуй,

36 Вания, Меримот, Елиасив,

37 Матания, Матенай, Яасо,

38 Ваний, Вануй, Семей,

39 Селемия, Натан, Адайя,

40 Махнадевай, Сасай, Сарай,

41 Азареил, Селемия, Самария,

42 Селум, Амария и Йосиф.

43 От Невоевите потомци: Еиил, Мататия, Завад, Зевина, Ядав, Йоил и Ванайя.

44 Всички те бяха взели чужденки за жени; и някои от жените бяха им родили деца.
Copyright information for BulProtRev