Ezra 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЙЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ

( 3:1—6:22 )

Възстановяване на богослуженията и начало на храмовия строеж

1 И като настъпи седмият месец и израилтяните бяха в градовете, народът се събра като един човек в Йерусалим.

2 a Тогава стана Исус, Йоседековият син, с братята си, свещениците, и Зоровавел, Салатииловият син, с братята си, и издигнаха жертвеника на Израилевия Бог, за да принасят всеизгаряния върху него според предписаното в закона на Божия човек Моисей.

3 b И понеже се бояха от народа на онези места, поставиха жертвеника на мястото му и принасяха върху него сутрин и вечер всеизгаряния на Господа .

4 c И честваха празника на шатроразпъването според предписаното, и принасяха ежедневните всеизгаряния на брой, както беше наредено, според определеното за всеки ден,

5 d и оттогава и постоянните всеизгаряния, и приносите по новолунията и по всички осветени Господни празници, както и тези на всеки, който би принесъл доброволен принос на Господа .

6От първия ден на седмия месец започнаха да принасят всеизгаряния на Господа ; но основите на Господния храм не бяха още положени.

7 e Дадоха пари на каменоделците и дърводелците и ядене, пиене и дървено масло на сидонците и тиряните, за да докарат кедрови дървета от Ливан в морето на Йопия, според както персийският цар Кир им беше позволил.

8 f И във втория месец на втората година от завръщането им при Божия дом в Йерусалим Зоровавел, Салатииловият син, Исус, Йоседековият син, и другите от братята им свещеници и левити, и всички, които бяха дошли от плена в Йерусалим, започнаха да работят ; и поставиха левитите, от двадесетгодишна възраст и нагоре, да надзирават работата на Господния дом.

9 g Исус, синовете му и братята му, Кадмиил и синовете му, и синовете на Юда станаха като един човек, за да надзирават работниците по Божия дом; също и синовете на Инадад с техните синове и братя, левитите.

10 h И когато зидарите положиха основите на Господния дом, поставиха свещениците в одеждите им с тръби и левитите, Асафовите потомци, с кимвали, за да хвалят Господа , според наредбата на Израилевия цар Давид.

11 i Те пяха ответно, като хвалеха Господа и Му благодареха, защото е благ, защото е довека милостта Му към Израил. И целият народ нададе голямо възклицание и хвалеше Господа , понеже основите на Господния дом бяха положени.

12 j Обаче мнозина от свещениците, левитите и началниците на бащините домове, старци, които бяха видели първия дом, плачеха със силен глас, като се основаваше този дом пред очите им; а мнозина възкликнаха гръмогласно от радост;

13така че народът не можа да различи гласа на веселото възклицание от гласа на плача на хората; защото народът възклицаваше със силен глас и той се чуваше далеч.
Copyright information for BulProtRev