Ezra 5

Начало на храмовия строеж

1 a А пророците Агей и Захария, Идовият син, пророкуваха в името на Израилевия Бог на юдеите, които бяха в Юдея и Йерусалим.

2 b Тогава станаха Зоровавел, Салатииловият син, и Исус, Йоседековият син, и почнаха да строят Божия дом, който е в Йерусалим; с тях бяха Божиите пророци и им помагаха.

3 c А в същото време при тях дойдоха областният управител отсам реката Татанай и Сетар-вознай, и съслужителите им, и им казаха така: Кой ви разреши да строите този дом и да издигнете тази стена?

4 d После ги попитаха: Какви са имената на мъжете, които строят това здание?

5 e Но върху старейшините на юдеите беше окото на техния Бог, така че те не можаха да ги спрат, докато работата не беше отнесена до Дарий и тогава да бъде даден писмен отговор за работата.

6 f Ето препис от писмото, което областният управител отсам реката Татанай и Сетар-вознай, и съслужителите му, афарсахците, които са отсам реката, пратиха до цар Дарий.

7 Пратиха му писмо, в което беше писано така: На цар Дарий всяко благополучие!

8 Да бъде известено на царя, че ходихме в Юдейската област при дома на великия Бог; и той се зида с големи камъни и се поставят дървета в стените; и това дело напредва прилежно и успява в ръцете им.

9 g Тогава попитахме онези старейшини и им казахме така: Кой ви разреши да строите този дом и да издигате тези стени?

10 Още и за имената им попитахме, за да ти кажем и да запишем имената на мъжете, които са им начело.

11 h А те ни отговориха така: Ние сме слуги на Бога на небето и земята и строим дома, който е бил построен вече преди много години, който дом един велик Израилев цар построи и довърши.

12 i Но понеже бащите ни разгневиха Бога на небето, Той ги предаде в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, халдееца, който събори този дом и пресели народа във Вавилон.

13 j Но в първата година на вавилонския цар Кир той издаде указ, за да бъде построен този Божий дом.

14 k Още и златните и сребърните вещи на Божия дом, които Навуходоносор беше взел от храма, който беше в Йерусалим, и беше отнесъл в храма във Вавилон, тях цар Кир извади от вавилонския храм и те бяха предадени на някой си по име Сасавасар, когото беше направил областен управител;

15 и царят му каза: Вземи тези вещи, иди, занеси ги в храма, който е в Йерусалим, и нека Божият дом бъде построен на мястото си.

16 l Тогава този Сасавасар дойде и положи основите на Божия дом, който е в Йерусалим; и от онова време дори досега той се строи и още не е довършен.

17 m И така, сега, ако е угодно на царя, нека бъде издирено в царската съкровищница, там, във Вавилон, дали наистина е бил издаден указ от цар Кир, за да бъде построен този Божий дом в Йерусалим; и нека царят изпрати да ни извести волята си в случая.
Copyright information for BulProtRev