Ezra 6

Завършване и освещаване на храма

1 a Тогава цар Дарий издаде указ и претърсиха в помещенията на архивите, където бяха полагани съкровищата във Вавилон;

2 и бе намерен в Ахмета, в палата, който е в областта на мидяните, един свитък, в който имаше такъв летопис:

3 В първата година на цар Кир той издаде указ, както следва: За Божия дом в Йерусалим: Нека бъде построен домът, мястото, където се принасят жертви, и да се положат здраво основите му; височината му да бъде шестдесет лакътя, широчината му шестдесет лакътя,

4 b с три реда големи камъни и един ред нови дървета; и разноските да се дадат от царския дом.

5 c Също и златните и сребърните вещи на Божия дом, които Навуходоносор взе от храма, който беше в Йерусалим, и ги донесе във Вавилон, нека бъдат пратени назад и да бъдат върнати на храма в Йерусалим, всяка на мястото си, и да бъдат положени в Божия дом.

6 d И така, сега, областни управителю отвъд реката Татанай, Сетар-вознай и съслужителите ви, афарсахците, които сте отвъд реката, отдалечете се оттам.

7 Не спъвайте работата по този Божий дом; областният управител на юдеите и старейшините на юдеите нека построят този Божий дом на мястото му.

8 При това относно онова, което трябва да направите за тези старейшини на юдеите, за построяването на този Божий дом, издавам указ да се дадат незабавно от царския имот, от данъка на жителите отвъд реката, разноските на тези хора, за да не бъдат възпрепятствани.

9 И каквото би им потрябвало, било телета, овни или агнета за всеизгарянията на небесния Бог, също жито, сол, вино или дървено масло според искането на свещениците, които са в Йерусалим, нека им се дават всеки ден непременно,

10 e за да принасят благоуханни жертви на небесния Бог и да се молят за живота на царя и на синовете му.

11 f Издавам още и указ, че на всеки, който би изменил тази заповед, по тази причина да се изкърти греда от къщата му, за да се изправи, и той да бъде обесен на нея, и къщата му да стане на бунище.

12 g И Бог, Който е настанил името Си там, нека изтреби всички царе и племена, които биха протегнали ръка, за да изменят тази заповед, за да бъде съборен този Божий дом, който е в Йерусалим. Аз, Дарий, издадох указа; нека бъде изпълнен незабавно.

13 Тогава областният управител отсам реката Татанай и Сетар-вознай, и съслужителите им направиха незабавно така, както беше заповядано от цар Дарий.

14 h Юдейските старейшини градеха успешно, насърчавани чрез пророкуването на пророк Агей и на Захария, Идовия син. Те градиха и свършиха според заповедта на Израилевия Бог и според указите на персийските царе Кир, Дарий и Артаксеркс.

15 Така този дом бе завършен на третия ден от месец Адар в шестата година от царуването на цар Дарий.

16 i И израилтяните, свещениците, левитите и останалите от завърналите се от плена направиха с веселие посвещението на този Божий дом.

17 j За посвещението му принесоха сто телета, двеста овена и четиристотин агнета, а в принос за грях за целия Израил – дванадесет козела, според броя на Израилевите племена.

18 k Тогава поставиха свещениците в чиновете им и левитите в отредите им, за Божията служба, която се върши в Йерусалим според предписаното в Моисеевата книга.

19 l Завърналите се от плена направиха Пасхата на четиринадесетия ден от първия месец;

20 m защото свещениците и левитите бяха се очистили единодушно и те всички бяха чисти; и левитите заклаха Пасхата за всички, завърнали се от плена и за братята си, свещениците, и за себе си.

21 n И завърналите се от плена израилтяни и всички, които се бяха отлъчили от нечистотата на народите на земята и се бяха присъединили към тях, за да търсят Господа , Израилевия Бог, ядоха Пасхата

22 o и празнуваха празника на безквасните хлябове седем дни с веселие; защото Господ ги развесели, като беше обърнал към тях сърцето на асирийския цар, за да укрепи ръцете им в делото на дома на Бога, Израилевия Бог.
Copyright information for BulProtRev