Ezra 7

ЗАВРЪЩАНЕ НА ЕЗДРА В ЙЕРУСАЛИМ

( 7:1—10:44 )

Родословие на Ездра

1 a След тези събития, при царуването на персийския цар Артаксеркс, дойде Ездра, син на Сарайя, син на Азария, син на Хелкия,

2син на Селум, син на Садок, син на Ахитов,

3син на Амария, син на Азария, син на Мерайот,

4син на Зария, син на Озия, син на Вукия,

5син на Ависуя, син на Финеес, син на Елеазар, син на първосвещеника Аарон.

6 b Този Ездра излезе от Вавилон; и беше книжник, вещ в Моисеевия закон, който Господ , Израилевият Бог, беше дал; и царят му даде всичко, което поиска, понеже ръката на Господа , Неговия Бог, беше над него за добро.

7 c Също и някои от израилтяните и от свещениците, и певците, вратарите и нетинимите излязоха в Йерусалим в седмата година на цар Артаксеркс.

8Ездра стигна в Йерусалим в петия месец от седмата година на царя.

9 d Защото на първия ден от първия месец той тръгна от Вавилон и на първия ден от петия месец стигна в Йерусалим, понеже добрата ръка на неговия Бог беше над него.

10 e Защото Ездра беше утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява, и да учи в Израил наредби и закони.

Указ на Артаксеркс за мисията на Ездра

11А ето препис от писмото, което цар Артаксеркс даде на свещеник Ездра, книжника, вещ в думите на Господните заповеди и в наредбите Му към Израил:

12 f Артаксеркс, цар на царете, към свещеник Ездра, книжника, вещ в закона на небесния Бог, съвършен мир, и прочее.

13Издавам указ, така че всички, които са от Израилевия народ и от свещениците, и левитите, в царството ми, които биха пожелали доброволно да идат в Йерусалим, да отидат с тебе.

14 g Тъй като си изпратен от царя и от седемте му съветника да изпиташ за Юдея и Йерусалим според закона на твоя Бог, който е в ръката ти,

15 h и да занесеш среброто и златото, което царят и съветниците му доброволно принасят на Израилевия Бог, Чието обиталище е в Йерусалим,

16 i както и всичкото сребро и злато, което ти би събрал от цялата Вавилонска област, заедно с доброволните приноси на народа и на свещениците, които биха принасяли доброволно за дома на своя Бог в Йерусалим,

17 j затова купи веднага с тези пари телета, овни, агнета, с хлебните им приноси и възлиянията им, и ги принеси върху жертвеника на дома на вашия Бог, Който е в Йерусалим.

18И каквото се види угодно на теб и на братята ти да направите с останалото сребро и злато, направете според волята на вашия Бог.

19А съдовете, които са ти дадени за службата на дома на твоя Бог, предай ги пред йерусалимския Бог.

20И каквото повече би потрябвало за дома на твоя Бог, което стане нужда да изразходваш, изразходвай го от царската съкровищница.

21Аз, цар Артаксеркс, издавам указ до всички ковчежници, които са отвъд реката, всичко, което би поискал от вас свещеник Ездра, книжникът, вещ в закона на небесния Бог, да бъде дадено веднага,

22до сто таланта сребро, до сто кора жито, до сто бати вино, до сто бати дървено масло и неопределено количество сол.

23Каквото и да е заповядано от небесния Бог, нека се направи точно за дома на небесния Бог, да не би да дойде гняв върху царството на царя и на синовете му.

24При това ви известяваме относно свещениците, левитите, певците, вратарите, нетинимите и слугите на този Божий дом, че на никого от тях няма да бъде законно да се наложи данък, мито или пътна повинност.

25 k И ти, Ездра, според мъдростта, която имаш от твоя Бог, поставѝ управници и съдии, които да съдят целия народ, който се намира отвъд реката, и те всички да са такива, които знаят законите на твоя Бог; и поучавайте всеки, който не ги знае.

26А против всеки, който не пази законите на твоя Бог и царския закон, нека се изпълнява незабавно против него присъдата било за смърт, за заточение, за конфискуване на имот или за затвор.

27 l Благословен да бъде Господ , Бог на нашите бащи, Който е вложил такава мисъл в сърцето на царя, да прослави дома на Господа , който е в Йерусалим,

28 m и е направил да намеря милост пред царя и съветниците му, и пред всички силни първенци на царя! Така, понеже ръката на Господа , моя Бог, беше над мене за добро, аз се ободрих и събрах от Израил някои по-видни хора, за да излязат заедно с мен.
Copyright information for BulProtRev