Galatians 5

Християнската свобода

1 a И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.

2 b Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва.

3 c Да! Повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон.

4 d Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона, сте се отлъчили от Христос, отпаднали сте от благодатта.

5 e Защото ние чрез Духа очакваме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.

6 f Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вярата, която действа чрез любов.

7 g Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на истината?

8 h Това убеждение не беше от Онзи, Който ви е призовал.

9 i Малко квас заквасва цялото тесто.

10 j Аз съм уверен за вас в Господа, че няма да помислите иначе; а който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да бил той.

11 k И аз, братя, защо още да бъда гонен, ако все още проповядвам обрязване? Защото тогава съблазънта на кръста би се махнала.

12 l Дано се отсечеха онези, които ви разколебават.

Плодът на Духа и делата на плътта

13 m Защото вие, братя, към свобода бяхте призовани; само не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта, но с любов служете един на друг.

14 n Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: „Да обичаш ближния си, както себе си.“

15 Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.

16 o И така, казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти.

17 p Защото плътта желае силно противното на Духа, а Духът – противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.

18 q Но ако се водите от Духа, не сте под закон.

19 r А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,

20 идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,

21 s зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство.

22 t А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност,

23 u кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.

24 v А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно със страстите и похотите ѝ.

25 w Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.

26 x Да не ставаме тщеславни, един друг да не се дразним и да не си завиждаме един на друг.
Copyright information for BulProtRev