Galatians 6

Отношението на християните един към друг

1 a  Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух; но на всеки казвам: Пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен.

2 b  Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон.

3 c  Защото ако някой мисли себе си да е нещо, а не е нищо, той мами себе си.

4 d  Но всеки нека изпитва своите дела и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;

5 e  защото всеки има да носи своя си товар.

6 f  А този, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.

7 g  Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това и ще пожъне.

8 h  Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.

9 i  Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.

10 j  И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.

Наставления и благословение

11 Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка!

12 k  Онези, които желаят да се представят добре по плът, те ви заставят да се обрязвате; те търсят само да не бъдат гонени за Христовия кръст.

13 Защото и самите тези, които се обрязват, не пазят закона, а желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашия плътски живот .

14 l  А далеч от мен е да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпънат и аз – за света.

15 m  Защото в Христос Исус нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.

16 n  И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.

17 o  Отсега нататък никой да не ми досажда, защото аз нося на тялото си белезите на Господ Исус.

18 p  Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух.

Амин.

Copyright information for BulProtRev