Genesis 13

Раздяла на Аврам и Лот

1 a Така Аврам излезе от Египет, той, жена му и всичко, което имаше, заедно с Лот, и замина към южната страна.

2 b Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато.

3 c И от южната страна той се придвижи постепенно до Ветил, до мястото, където отначало беше поставена шатрата му между Ветил и Гай,

4 d до мястото, където първоначално беше издигнал жертвеник; и там Аврам призова Господнето име.

5 Също и Лот, който придружаваше Аврам, имаше овце, говеда и шатри.

6 e И понеже земята не ги побираше да живеят заедно, тъй като имотът им беше много и не можеха да живеят заедно,

7 f появи се спречкване между Аврамовите и Лотовите говедари. (По това време ханаанците и ферезейците населяваха тази земя.)

8 g Тогава Аврам каза на Лот: Да няма, моля ти се, спречкване между мен и теб и между моите и твоите говедари, защото ние сме братя.

9 h Не е ли пред тебе цялата земя? Моля ти се, отдели се от мене; ти ако идеш наляво, аз ще ида надясно; или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво.

10 i И така, Лот погледна, разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре напоявана до Сигор (преди Господ да беше съсипал Содом и Гомор), като Господнята градина, като Египетската земя.

11 Затова Лот си избра цялата Йорданска равнина. И Лот тръгна на изток и се разделиха един от друг.

12 j Аврам се засели в Ханаанската земя; а Лот се засели между градовете на Йорданската равнина и преместваше шатрите си, докато стигна до Содом.

13 k А содомските мъже бяха твърде нечестиви и грешни пред Господа .

14 l И Господ каза на Аврам, след като Лот се отдели от него: Погледни от мястото, където си, и погледни към север и юг, изток и запад;

15 m защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти до века.

16 n И ще направя потомството ти многочислено като земния прах; така че ако може някой да изброи земния прах, то и твоето потомство ще изброи.

17 Стани, обходи надлъж и нашир земята, защото на тебе ще я дам.

18 o Тогава Аврам премести шатрата си, дойде и се засели при Мамриевите дъбове, които са в Хеврон; и там издигна жертвеник на Господа .
Copyright information for BulProtRev