Genesis 15

Божият завет с Аврам

1 a  След тези събития  Господнето слово дойде на Аврам във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е много голяма.

2 b  А Аврам отвърна: Господи  Йехова , какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и този Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?

3 c  Аврам каза още: Ето, Ти не ми даде дете; и, ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник.

4 d  Но  Господнето слово дойде и му каза: Този човек няма да ти стане наследник; но онзи, който ще произлезе от тебе, ще ти бъде наследник.

5 e  Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И му каза: Толкова ще бъде твоето потомство.

6 f  И Аврам повярва в  Господа ; и Той му го вмени за правда.

7 g  После му каза: Аз съм  Господ , Който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тази земя.

8 h  А той попита: Господи  Йехова , по какво да позная, че ще я наследя?

9  Господ му каза: Вземи ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и гълъбче.

10 i  И той Му взе всички тези, разсече ги през средата и постави всяка половина срещу другата, но птиците не разсече.

11 И хищни птици се спуснаха на труповете; но Аврам ги разпъди.

12 j  А около залез слънце Аврам изпадна в дълбок сън; и, ето, ужас и голям мрак го обзе.

13 k  Тогава  Господ каза на Аврам: Знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще бъде поробено; и те ще го потискат четиристотин години.

14 l  Но Аз ще съдя народа, на когото ще робуват; и след това ще излязат с голямо имущество.

15 m  А ти ще отидеш при бащите си в мир; ще бъдеш погребан в честита старост.

16 n  А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тук; защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си.

17 o  А когато слънцето залезе и настана мрак, ето, димяща пещ и огнен пламък, който премина между тези части.

18 p  И в същия ден  Господ сключи завет с Аврам, като каза: На твоето потомство давам тази земя, от Египетската река до голямата река, реката Ефрат,

19 земята на кенейците, кенезейците и кадмонейците,

20 хетите, ферезейците, рафаимите,

21 аморейците, ханаанците, гергесейците и йевусейците.
Copyright information for BulProtRev