Genesis 16

Раждането на Исмаил

1 a  А Сарая, жената на Аврам, не му раждаше деца; но като имаше слугиня, египтянка, на име Агар,

2 b  Сарая каза на Аврам: Виж сега,  Господ не ми дава да раждам; моля ти се, влез при слугинята ми; може би ще придобия дете чрез нея. И Аврам послуша това, което каза Сарая.

3 c  И така, след като Аврам беше преживял десет години в Ханаанската земя, Сарая, Аврамовата жена, взе слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Аврам да му бъде жена.

4 d  И той влезе при Агар и тя зачена; и като видя, че зачена, тя започна да презира господарката.

5 e  Тогава Сарая каза на Аврам: Заради тебе ми дойде тази обида. Дадох слугинята си в твоите обятия; а като видя, че зачена, започна да ме презира.  Господ нека съди между мен и теб.

6 f  А Аврам отговори на Сарая: Ето, слугинята ти е на твое разположение; направи с нея, както намериш за добре. И така, Сарая се отнасяше зле с нея, така че Агар избяга от нея.

7 g  Но ангел  Господен я намери при един воден извор в пустинята, при извора на пътя за Сур,

8 и каза: Агар, слугиньо на Сарая, откъде идваш и къде отиваш? А тя отвърна: Бягам от лицето на господарката си Сарая.

9 h  А ангелът  Господен ѝ каза: Върни се при господарката си и се покори под властта ѝ
16:9 От евр. ръцете ѝ.
.

10 j  Ангелът  Господен ѝ каза още: Ще увелича потомството ти дотолкова, че да не може да се изброи поради своето множество.

11 k  После ангелът  Господен ѝ каза: Ето, ти си заченала и ще родиш син; да му дадеш име Исмаил
16:11 Т.е. когото слуша Бог.
, защото  Господ те чу в скръбта ти.

12 m  Той ще бъде между хората като див осел; ще вдига ръката си против всеки и всеки ще вдига ръката си против него; и той ще живее независим от всичките си братя.

13 n  Тогава Агар даде на  Господа , Който ѝ говореше, това име: Ти си Бог, Който вижда; защото каза: Нали аз видях тук Онзи, Който ме вижда?

14 o  Затова този кладенец бе наречен Вир-лахай-рои
16:14 Т.е. Кладенецът на Живия, Който ме вижда.
; ето, той е между Кадис и Варад.

15 q  И Агар роди син на Аврам, който наименува сина си, роден от нея, Исмаил.

16 А Аврам беше на осемдесет и шест години, когато Агар му роди Исмаил.
Copyright information for BulProtRev