Genesis 18

Бог обещава на Авраам син

1 a След това Господ се яви на Авраам при дъбравата на Мамврий, когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня.

2 b Като повдигна очи и погледна, ето, трима мъже стояха срещу него; и като ги видя, завтече се от входа на шатрата да ги посрещне, поклони се до земята и каза:

3 Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля Ти се, не отминавай слугата Си.

4 c Нека донесат малко вода и си умийте краката, и си починете под дървото.

5 d И аз ще донеса малко хляб, да се подкрепите, и после ще си заминете; понеже затова дойдохте при слугата Си. А те казаха: Направи, както си казал.

6 Тогава Авраам влезе бързо в шатрата при Сара и каза: Приготви по-скоро три мери чисто брашно, замеси и направи пити.

7 А Авраам се затича при стадото, взе едно младо, добро теле и го даде на слугата, който побърза да го сготви.

8 e После взе масло, мляко и сготвеното теле и ги сложи пред тях; и той стоеше при тях под дървото, докато те ядяха.

9 f Тогава те му казаха: Къде е жена ти Сара? А той отвърна: Ето, в шатрата е.

10 g И Господ каза: Догодина по това време Аз ще се върна при теб и жена ти Сара ще има син. А Сара слушаше от входа на шатрата, която беше зад него.

11 h А Авраам и Сара бяха стари, в напреднала възраст; на Сара беше престанало обикновеното на жените.

12 i И така, Сара се засмя в себе си, като казваше: Като съм остаряла, ще има ли за мен удовлетворение
18:12 Букв. удоволствие.
, като и господарят ми е стар?

13 А Господ каза на Авраам: Защо се засмя Сара и каза: Като съм остаряла, дали наистина ще родя?

14 k Има ли нещо невъзможно за Господа ? На определеното време ще се върна при тебе, догодина по това време, и Сара ще има син.

15 Тогава Сара, понеже се уплаши, се отрече, като каза: Не съм се смяла. А Той каза: Не е така ; ти се засмя.

Гибелта на Содом и Гомор

16 l Като станаха оттам, мъжете се обърнаха към Содом; и Авраам отиде с тях, за да ги изпрати.

17 m И Господ каза: Да скрия ли от Авраам това, което ще сторя,

18 n тъй като Авраам ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благословят всички народи на земята?

19 o Защото съм го избрал
18:19 От евр. познал. Вж. Амос 3:2.
, за да заповяда на синовете си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраам онова, което е говорил за него.

20 q И Господ каза: Понеже викът на злото от Содом и Гомор е силен и понеже грехът им е много тежък,

21 r ще сляза сега и ще видя дали са направили напълно според вика, който стигна до Мен; и ако не, ще узная.

22 s Тогава мъжете, като се обърнаха оттам, отидоха към Содом. Но Авраам още стоеше пред Господа .

23 t И Авраам се приближи и попита: Ще погубиш ли праведния заедно с нечестивия?

24 u Може да има петдесет праведника в града; ще погубиш ли мястото, няма ли да го пощадиш заради петдесетте праведника, които са в него?

25 v Ти не би направил такова нещо, да убиеш праведния заедно с нечестивия, така че праведният да бъде като нечестивия! Ти не би направил това! Няма ли Съдията на цялата земя да върши правда?

26 w Господ каза: Ако намеря в Содом петдесет праведника, вътре в града, ще пощадя цялото място заради тях.

27 x А Авраам отговори: Ето сега, аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа;

28 може би на петдесетте праведника да не достигат пет; ще погубиш ли целия град поради липсата на пет души? Той каза: Няма да го погубя, ако намеря там четиридесет и пет.

29 А Авраам пак Му каза: Може да се намерят там четиридесет. Той отвърна: Заради четиридесетте няма да сторя това.

30 А Авраам каза: Да не се разгневи Господ и ще кажа: Може да се намерят там тридесет. Той отвърна: Няма да сторя това, ако намеря там тридесет.

31 А Авраам каза: Ето сега, осмелих се да говоря на Господа; може да се намерят там двадесет. Той каза: Заради двадесетте няма да погубя града.

32 y Тогава Авраам продължи: Да не се разгневи Господ и аз ще кажа пак, само този път: Може да се намерят там десет. И Той каза: Заради десетте няма да го погубя.

33 След като престана да говори с Авраам, Господ си отиде; а Авраам се върна на мястото си.
Copyright information for BulProtRev