Genesis 21

Раждането на Исаак

1 a  А  Господ посети Сара, според както беше казал; и  Господ направи на Сара, както беше казал.

2 b  Защото Сара зачена и роди син на Авраам в старините му, в определения му от Бога срок.

3 c  И Авраам наименува сина, който му се роди, когото Сара му роди, Исаак
21:3 Т.е. смях.
.

4 e  На осмия ден Авраам обряза сина си Исаак, според както Бог му беше заповядал.

5 f  А Авраам беше на сто години, когато се роди синът му Исаак.

6 g  И Сара каза: Бог ми докара смях; всеки, който чуе, ще се смее заради мене.

7 h  Добави още: Кой би казал на Авраам, че Сара ще кърми деца? – Защото му родих син в старините му.

8 А когато детето порасна, го отбиха; и в деня, когато отбиха Исаак, Авраам направи голямо угощение.

Агар и синът ѝ Исмаил

9 i  А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когото беше родила на Авраам, се присмива;

10 j  затова каза на Авраам: Изгони тази слугиня и сина ѝ; защото синът на тази слугиня няма наследство с моя син Исаак.

11 k  Тези думи обаче се видяха на Авраам твърде тежки заради сина му Исмаил.

12 l  Но Бог каза на Авраам: Да не ти се види тежко за момчето и за слугинята ти; относно всичко, което ти каже Сара, послушай думите ѝ, защото по името на Исаак ще се наименува твоето потомство.

13 m  Но и от сина на слугинята ще направя да стане народ, понеже е твой син.

14 n  Тогава на сутринта Авраам стана рано, взе хляб и мях с вода и ги даде на Агар, като ги сложи на рамото ѝ; даде ѝ още детето и я изпрати. А тя тръгна и се заблуди в пустинята Вирсавее.

15 Но водата в меха се изчерпа; и майка му хвърли детето под един храст

16 и отиде и седна насреща, далече колкото един хвърлей на стрела, защото си каза: Да не гледам, като умира детето. И като седна насреща, издигна глас и заплака.

17 o  А Бог чу гласа на момчето; и ангел Божий извика към Агар от небето и ѝ каза: Какво ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е.

18 p  Стани, вдигни момчето и го хвани с ръката си, защото ще направя от него велик народ.

19 q  Тогава Бог ѝ отвори очите и тя видя кладенец с вода; и отиде да напълни меха с вода и даде на момчето да пие.

20 r  Бог беше с момчето, което, като порасна, се засели в пустинята и стана стрелец.

21 s  Засели се във Фаранската пустиня; и майка му му взе жена от Египетската земя.

Авраам в спор с Авимелех

22 t  По онова време Авимелех, с военачалника си Фихол, говорѝ на Авраам: Бог е с тебе във всичко, което правиш.

23 u  И така, сега закълни ми се тук в Бога, че няма да постъпваш невярно с мене, нито със сина ми, нито с внука ми; а според благостта, която съм показал към тебе, ще показваш и ти към мен и към земята, в която си пребивавал.

24 И Авраам каза: Заклевам се.

25 v  След това Авраам изобличи Авимелех за водния кладенец, който Авимелеховите слуги бяха отнели насила.

26 Но Авимелех отговори: Не знам кой е направил това нещо; нито ти си ми казал, нито аз съм чул за това до днес.

27 w  Тогава Авраам взе овце и говеда и ги даде на Авимелех, и двамата сключиха договор помежду си.

28 А Авраам отдели седем женски агнета от стадото.

29 x  Авимелех попита Авраам: Какви са тези женски агнета, които си отделил?

30 y  А той каза: Тези седем женски агнета ще вземеш от мене, да ми бъдат за свидетелство, че аз съм изкопал този кладенец.

31 z  Затова той нарече онова място Вирсавее, защото там се заклеха двамата.

32 Така те сключиха договор във Вирсавее; след това Авимелех и военачалникът му Фихол станаха и се върнаха във Филистимската земя.

33 aa  Тогава Авраам посади дъбрава във Вирсавее и там призова името на Йехова, Вечния Бог.

34 И Авраам престоя във Филистимската земя много дни.
Copyright information for BulProtRev