Genesis 25

Авраамовото потомство от Хетура

1 А Авраам взе и друга жена на име Хетура.

2 a Тя му роди Земран, Йоксан, Мадан, Медиам, Есвок и Шуах.

3 И Йоксан роди Сава и Дедан; а синове на Дедан бяха Асурим, Латусиим и Лаомим.

4 А синовете на Мадиам бяха Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тези бяха потомци на Хетура.

5 b Но Авраам даде целия си имот на Исаак.

6 c А на синовете на наложниците си Авраам даде подаръци и докато беше още жив, ги изпрати към изток, в източната земя, далеч от сина си Исаак.

Смърт и погребение на Авраам

7 Числото на годините на живота на Авраам, колкото живя, беше сто седемдесет и пет години.

8 d И Авраам издъхна, като умря в честита старост, стар и сит от дни ; и се прибра при народа си.

9 e А синовете му Исаак и Исмаил го погребаха в пещерата Махпелах, в нивата на Ефрон, син на Саар, хета, която е срещу Мамврий,

10 f нивата, която Авраам купи от хетите; там беше погребан Авраам, също и жена му Сара.

11 g А след смъртта на Авраам Бог благослови сина му Исаак; а Исаак живееше при Вир-лахай-рои.

Родословие на Исмаил

12 h Ето потомството на Авраамовия син Исмаил, когото египтянката Агар, слугинята на Сара, роди на Авраам;

13 i и ето имената на Исмаиловите синове, имената им според родовете им: Исмаиловият първороден – Навайот, после Кидар, Адвеил, Мавсам.

14 Масма, Дума, Маса,

15 Адад, Тема, Етур, Нафис и Кедиа.

16 j Тези са Исмаиловите синове, тези са имената им според колибите им и според оградените им села: дванадесет племеначалници според племената им.

17 k И ето годините на Исмаиловия живот – сто тридесет и седем; и като издъхна, умря и се прибра при народа си.

18 l А потомците му се заселиха в земите от Евил до Сур, който е срещу Египет, като се отива към Асирия; Исмаил се засели независим от всичките си братя.

ИСААК И ЯКОВ

( 25:19—36:43 )

Раждането на Яков и Исав

19 m Ето и потомството на Авраамовия син Исаак; Авраам роди Исаак,

20 n а Исаак беше на четиридесет години, когато взе за жена Ревека, дъщеря на сириеца Ватуил от Падан-арам и сестра на сириеца Лаван.

21 o И Исаак се молеше на Господа за жена си, защото беше бездетна; Господ го послуша и жена му Ревека зачена.

22 p А децата се блъскаха едно друго вътре в нея; и тя каза: Ако е така, защо да живея? И отиде да се допита до Господа .

23 q А Господ ѝ каза: Два народа са в утробата ти
и две племена ще се разделят от корема ти.
Едното племе ще бъде по-силно от другото;
и по-големият ще слугува на по-малкия.

24И когато се изпълни времето ѝ да роди, ето, в утробата ѝ имаше близнаци.

25 r Първият излезе червен, цял космат, като кожена дреха; и го наименуваха Исав
25:25 Т.е. космат.
.

26 t После излезе брат му, държейки с ръката си петата на Исав
25:26 Т.е. който без право замества или който прави засада.
; затова бе наречен Яков. А Исаак беше на шестдесет години, когато тя ги роди.

27 v И като пораснаха децата, Исав стана изкусен ловец, полски човек; а Яков беше тих човек и живееше в шатрите.

28 w Исаак обичаше Исав, защото ядеше от лова му; а Ревека обичаше Яков.

Исав продава първородството си

29Един ден Яков си вареше вариво, а Исав дойде от полето изнемощял;

30и Исав каза на Яков: Я ми дай да ям от червеното, това червено вариво, защото съм изнемощял (затова той бе наречен Едом
25:30 Т.е. червен.
).

31Яков отвърна: Най-напред ми продай първородството си.

32А Исав каза: Виж, аз съм на умиране; за какво ми е това първородство?

33 y И Яков каза: Най-напред ми се закълни. И той му се закле и продаде първородството си на Яков.

34 z Тогава Яков даде на Исав хляб и вариво от леща; и той яде и пи, и стана, и си отиде. Така Исав презря първородството си.
Copyright information for BulProtRev