Genesis 26

Исаак и Авимелех

1 a И настана глад по земята, освен първия глад, който беше в Авраамовите дни, и Исаак отиде в Герар при филистимския цар Авимелех,

2 b защото Господ беше му се явил и казал: Не слизай в Египет; живей в земята, за която ще ти кажа;

3 c остани в тази земя и Аз ще бъда с теб и ще те благословя, защото на теб и на потомството ти ще дам всички тези земи, в утвърждение на клетвата, с която се заклех на баща ти Авраам;

4 d и ще умножа потомството ти като небесните звезди и ще дам на потомството ти всички тези земи; и в твоето потомство ще се благославят всички народи на земята;

5 e понеже Авраам послуша гласа Ми и опази заръчването Ми, заповедите Ми, наредбите Ми и законите Ми.

6 Затова Исаак се настани в Герар.

7 f И местните жители го запитаха за жена му; а той каза: Сестра ми е. Защото се боеше да каже: Жена ми е, като си казваше: Да не би местните жители да ме убият заради Ревека; понеже тя беше красива на вид.

8 А след като беше преседял там дълго време, филистимският цар Авимелех, като погледна от прозореца, видя, че Исаак играеше с жена си Ревека.

9 Тогава Авимелех повика Исаак и каза: Ето, тя наистина ти е жена; а защо ти каза: Сестра ми е? Исаак му отговори: Защото си казах: Да не би да бъда убит заради нея.

10 g И Авимелех каза: Какво си сторил с нас? Лесно можеше някой от народа да лежи с жена ти и ти щеше да ни навлечеш грях.

11 h Затова Авимелех заповяда на целия народ: Който докачи този човек или жена му, непременно ще бъде умъртвен.

12 i И Исаак пося в онази земя и събра през същото лято стократно; и Господ го благослови.

13 j Човекът се възвеличаваше и продължаваше да става велик, докато стана много велик.

14 k Той придоби овце, придоби и говеда и много слуги; а филистимците му завиждаха.

15 l И филистимците затрупаха и напълниха с пръст всички кладенци, които бащините му слуги бяха изкопали в дните на баща му Авраам.

16 m Тогава Авимелех каза на Исаак: Иди си от нас, защото си станал много по-силен от нас.

17 Затова Исаак си отиде оттам, разпъна шатрите си в Герарската долина и там живееше.

18 n А Исаак изкопа отново водните кладенци, които бяха изкопани в дните на баща му Авраам (защото филистимците ги бяха затрупали след Авраамовата смърт), и ги нарече по имената, с които баща му ги беше нарекъл.

19 И Исааковите слуги копаха в долината и намериха там кладенец с течаща вода.

20 o Но Герарските говедари се караха с Исааковите говедари, като казваха: Водата е наша. Затова Исаак нарече кладенеца Есен
26:20 Т.е. каране.
, понеже се караха за него.

21 После изкопаха друг кладенец, но и за него се караха; затова го нарече Ситна
26:21 Т.е. вражда.
.

22 r Тогава той се премести оттам и изкопа друг кладенец, и за него не се караха; и го нарече Роовот
26:22 Т.е. широта.
, като казваше: Защото сега Господ ни даде просторно място и ние ще се наплодим в тази земя.

23 Оттам отиде във Вирсавее.

24 t Господ му се яви през същата нощ и каза: Аз съм Бог на баща ти Авраам; не бой се, защото Аз съм с тебе, ще те благословя и ще умножа твоето потомство заради слугата Ми Авраам.

25 u И той издигна там жертвеник и призова Господнето Име; разпъна и шатрата си там и там Исааковите слуги изкопаха кладенец.

26 v Тогава Авимелех отиде при него от Герар с приятеля си Оховат и военачалника си Фихол.

27 w И Исаак им каза: Защо сте дошли при мене, като ме мразите и ме изпъдихте измежду вас?

28 x А те отговориха: Видяхме явно, че Господ е с теб, и си казахме: Нека се положи клетва между нас, между нас и теб, и нека сключим договор с тебе,

29 y че няма да ни сториш зло, както и ние не те докачихме, и както само добро ти правихме и те изпратихме с мир. Сега виждаме, че ти си благословеният от Господа .

30 z Тогава Исаак им даде угощение и те ядоха и пиха.

31 aa На сутринта станаха рано и се заклеха един за друг; после Исаак ги изпрати и те си отидоха от него с мир.

32 И в същия ден Исааковите слуги дойдоха и му известиха за кладенеца, който бяха изкопали, и му казаха: Намерихме вода.

33 ab Той го нарече Савее; от това името на града е Вирсавее до днес.

Женитбата на Исав

34 ac А когато Исав беше на четиридесет години, взе за жени Юдита, дъщеря на хета Веири, и Васемата, дъщеря на хета Елон.

35 ad Те бяха горчивина за душата на Исаак и Ревека.
Copyright information for BulProtRev