Genesis 28

Сънят на Яков във Ветил

1 a Тогава Исаак повика Яков и като го благослови, заръча му, като каза: Да не вземеш жена от ханаанските дъщери.

2 b Стани, иди в Падан-арам, в дома на майчиния ти баща Ватуил, и оттам вземи жена, от дъщерите на вуйчо ти Лаван.

3 c И Бог Всемогъщи да те благослови и да те наплоди и умножи, така че да произлязат от тебе редица племена;

4 d и даденото на Авраам благословение да го даде на теб и на потомството ти с тебе, за да наследиш земята, в която си пришълец, която Бог даде на Авраам.

5 Така Исаак изпрати Яков; и той отиде в Падан-арам при Лаван, син на сириеца Ватуил и брат на Ревека, майка на Яков и Исав.

6 А Исав, като видя, че Исаак благослови Яков и го изпрати в Падан-арам да си вземе жена оттам, и че като го благослови, му поръча му: Да не вземеш жена от ханаанските дъщери;

7 и че Яков послуша баща си и майка си и отиде в Падан-арам;

8 e и като видя Исав, че ханаанските дъщери не се харесваха на баща му Исаак,

9 f то Исав отиде при Исмаил и освен другите си жени взе за жена и Маелета, дъщеря на Авраамовия син Исмаил, сестра на Новаита.

10 g И така, Яков излезе от Вирсавее и отиде към Харан.

11 И като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло; и взе от мястото един камък и го сложи за възглавница, и легна да спи на това място.

12 h Той сънува стълба, изправена на земята, чийто връх стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.

13 i А Господ стоеше над нея и каза: Аз съм Господ , Бог на баща ти Авраам и Бог на Исаак; земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти.

14 j Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък; ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг; и чрез теб и чрез твоето потомство ще се благословят всички племена на земята.

15 k Ето, Аз съм с теб и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тази земя; защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих.

16 l А като се събуди Яков от съня си, каза: Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел.

17 И се уплаши и каза: Колко е страшно това място! Това не е друго освен Божий дом, това е врата към небето.

18 m На сутринта, като стана рано, Яков взе камъка, който си беше сложил за възглавница, изправи го за стълб и изля масло върху него.

19 n И нарече онова място Ветил
28:19 От евр. Божий дом.
; а преди името на града беше Луз.

20 p Тогава Яков направи оброк и каза: Ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване, на което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека,

21 q така че да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог

22 r и този камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом; и от всичко, което ми дадеш, ще дам десятък на Тебе.
Copyright information for BulProtRev