Genesis 30

1 a А Рахил, като видя, че не раждаше деца на Яков, тя завидя на сестра си и каза на Яков: Дай ми деца, иначе ще умра.

2 b А Яков се разгневи на Рахил и каза: Нима съм аз, а не Бог, Който е лишил утробата ти от плод?

3 c А тя отговори: Ето слугинята ми Вала, влез при нея и тя да роди на коленете ми, за да придобия и аз деца чрез нея.

4 d И така, тя му даде слугинята си Вала за жена и Яков влезе при нея.

5 И Вала зачена и роди син на Яков.

6 e Тогава Рахил каза: Бог отсъди за мене, послуша и гласа ми и ми даде син; затова го наименува Дан
30:6 Т.е. съдия.
.

7 И Вала, слугинята на Рахил, пак зачена и роди втори син на Яков.

8 g Тогава Рахил каза: Силна борба водих със сестра си и надвих; затова го наименува Нефталим
30:8 Т.е. моя борба.
.

9 i Когато Лия видя, че престана да ражда, взе слугинята си Зелфа и я даде на Яков за жена.

10 И Зелфа, слугинята на Лия, роди син на Яков.

11 Тогава Лия каза: Щастие дойде, затова го наименува Гад
30:11 Т.е. щастие.
.

12 И Зелфа, слугинята на Лия, роди втори син на Яков.

13 k Тогава Лия каза: Честита съм, защото честита ще ме нарекат жените; затова го наименува Асир
30:13 Т.е. честит.
.

14 m А през времето на пшеничената жътва Рувим, като излезе, намери мандрагорови ябълки на полето и ги донесе на майка си Лия. И Рахил каза на Лия: Я ми дай от мандрагоровите ябълки на сина ти.

15 n А тя ѝ отговори: Малко ли ти е, че си отнела мъжа ми, ами искаш да отнемеш и мандрагоровите ябълки на сина ми? Тогава Рахил ѝ каза: Като е така, нека спи с тебе тази нощ за мандрагоровите ябълки на сина ти.

16 И така, когато Яков дойде вечерта от полето, Лия излезе да го посрещне и каза: Влез при мене днес, защото наистина те откупих с мандрагоровите ябълки на сина си. И той спа с нея онази нощ.

17 И Бог послуша Лия; и тя зачена и роди пети син на Яков.

18 Тогава Лия каза: Бог ми даде награда затова, че дадох слугинята си на мъжа си, затова го наименува Исахар
30:18 Т.е. награда.
.

19 И Лия пак зачена и роди шести син на Яков.

20 p Тогава Лия каза: Бог ми даде добър дар, сега мъжът ми ще живее с мене, защото му родих шестима синове, затова го наименува Завулон
30:20 Т.е. чест, почит.
.

21 И после роди дъщеря, която наименува Дина
30:21 Т.е. съд.
.

22 s След това Бог си спомни за Рахил. Бог я послуша и отвори утробата ѝ.

23 t Тя зачена и роди син, и каза: Бог отне от мене позора.

24 u И го наименува Йосиф
30:24 Т.е. дано прибави.
, като казваше: Господ да ми прибави и друг син.

Забогатяването на Яков

25 w А след като Рахил роди Йосиф, Яков каза на Лаван: Пусни ме да си отида в моето място и в отечеството си.

26 x Дай ми жените и децата ми, за които съм ти работил, за да си отида, защото ти знаеш работата, която ти свърших.

27 y А Лаван му отвърна: Ако съм придобил твоето благоволение, остани, защото разбрах, че Господ ме е благословил заради тебе.

28 z Каза още: Кажи ми каква заплата искаш и ще ти я дам.

29 aa А Яков му отговори: Ти знаеш как съм ти работил и как е бил добитъкът ти при мене.

30 ab Защото това, което имаше ти преди моето идване, беше малко, а сега нарасна и стана много. С моето идване Господ те благослови. Но сега искам да промисля и за своя дом.

31 А той каза: Какво да ти дам? Яков отговори: Не ми давай нищо; ако направиш каквото ти кажа, аз пак ще пазя и паса стадото ти;

32 ac ще премина днес през цялото ти стадо и ще отлъча от него всяка капчеста и пъстра и всяка черникава между овцете, и всяка пъстра и капчеста между козите, те ще ми бъдат заплатата.

33 ad И занапред, когато дойдеш да прегледаш заплатата ми, моята правота ще засвидетелства за мене – всяка коза, която не е капчеста и пъстра, и всяка овца, която не е черна, тя, ако се намери при мене, ще се смята за крадена.

34 А Лаван каза: Нека да бъде, според както си казал.

35 И така, същия ден Лаван отлъчи нашарените с линии и пъстрите козли, всички капчести и пъстри кози, всички, на които имаше бяло, и всички черни между овцете и ги предаде в ръцете на синове си,

36 и определи тридневен път между себе си и Яков; а Яков пасеше останалите от Лавановите стада.

37 ae Тогава Яков взе зелени пръчки от топола, от леска и от явор и изряза по тях бели ивици, така че да се вижда бялото по пръчките.

38 Тези пръчки, по които беше изрязал белите ивици, сложи пред стадата в коритата, в поилата, където стадата идваха да пият; и като зачеваха, когато идваха да пият,

39 то стадата зачеваха пред пръчките; и стадата раждаха нашарени с линии, капчести и пъстри агнета.

40 И Яков отлъчваше агнетата и обръщаше лицата на овцете към нашарените и към всички черни от Лавановото стадо, а своите стада сложи отделно и не ги сложи с Лавановите овце.

41 И когато по-силните овце зачеваха, Яков слагаше пръчките в коритата пред очите на стадото, за да зачеват между пръчките.

42 А когато овцете бяха по-слаби, не ги слагаше; така че се падаха по-слабите на Лаван, а по-силните на Яков.

43 af Така човекът забогатя твърде много и придоби големи стада, слугини и слуги, камили и осли.
Copyright information for BulProtRev